Fellesskolen gjør Norge bedre

Fellesskolen gjør Norge bedre

I fellesskolen møtes barn og unge med ulik bakgrunn, fra ulike samfunnslag, og lærer hverandre å kjenne. Dette gjør også sitt til at alle har interesse av å styrke kvaliteten på fellesskolen. Slik at alle barn sikres lik rett til best mulig utdanning.