Angela Merkel forlater den europeiske scenen når hun nå går av som tysk kansler. DWs Cristina Burack mener det er på tide. EU trenger å bryte med hennes reaktive måte å løse problemene på. Nå trenger EU en proaktiv erstatter.

Hun sier: » Merkel er som konservativ per definisjon opptatt å bevare ting slik de er. Hun er uvillig til å ta et steg fremover før hun står med ryggen mot vegge. Dette har hjulpet EU til å lunte av gårde så langt, men det er ikke lenger nok.

Kilde: Opinion: The EU doesn′t need another Angela Merkel | Opinion | DW | 01.09.2021