Om bloggen

Om bloggen

Dette er bloggen min.  Andre er også med og skriver. Her legger jeg først og fremst ut saker om EU og EØS. Jeg er tilhenger av EU og EØS og ønsker at Norge en dag blir medlem i EU, i det minste at vi fortsetter å utvikle samarbeidet i Europa gjennom EØS avtalen. Jeg er pensjonist, men også sentralstyremedlem i Europabevegelsen og med i styret for Europabevegelsen Vestland. Før jeg ble pensjonist var jeg forbundsleder for Industri Energi.

Mange andre har også skrevet på siden. Først og fremst i valgkampen i 2017. Ikke alle disse er  EU tilhengere og har derfor valgt andre tema å skrive om. Alle som ønsker å bidra til et bedre arbeidsliv og en styrking av forholdet til EU gjennom medlemskap eller EØS,  er velkommen til å bidra. Innlegg sendes til innlegg@leifsande.no

Les mer om meg på Wikipedia