Dette kan Brexit føre til for deg. Bare det å ta ut penger på en minibank i London krever ny avtale.