Er du over 50 og må slutte jobb for å gå over på uføretrygd. Ja da taper du nå 51.000 på sluttvederlagsordningen.

Regjeringen har når fått Krf og Venstre med på ytterligere kutt i sluttvederlagsordningen. Selvsagt mot de rødgrønne partienes stemme. Dette er en langt støtte konfiskasjon av «ikke uttatt lønn» en det som ble holdt tilbake for krigsseilerne i sin tid.  Dette dreier seg om mer enn 50.000. Krigsseilerne sitt tap ble regnet til ca. 6.000 i 1972 da de endelig fikk det utbetalt.

Bakgrunn for sluttvederlagsordningen

Sluttvederlagsordningen ble framforhandlet mellom LO og NHO 1966. Oppgjøret endte den gangen i Rikslønnsnemndas som formelt innførte ordningen.  Målet var å gi en økonomisk kompensasjon til arbeidstakere som etter fylte 50 år ble sagt opp uten egen skyld eller  måtte gi seg som følge av uførhet eller kronisk sykdom. 

På den tiden var det vanlig med såkalte kombinerte lønnsoppgjør. Et kombinert lønnsoppgjør et et oppgjør der staten er med som en tredje forhandlingspart. I dette oppgjøret var statens bidrag at at det ikke skulle betales skatt på sluttvederlaget. Dette gjorde at arbeidstakerne fikk et godt vederlag som heller ikke ble så dyrt for arbeidsgiverne. Hadde det skulle blitt betalt skatt på beløpet hadde det måtte vært større for å ha samme nettoeffekten. Da ville det blitt dyrere for arbeidsgiveren.

Lest denne: Den store AFP bløffen

Jensens inngrep i sluttvederlagsordningen

Sluttvederlagsordningen fungerte godt frem til 2015. Da kom  Siv Jensen med sine lange klør og satte de inn i sluttvederlaget og forlangte skatt på beløpet. De eldre sliterne ble umiddelbart fratatt  mellom 25.000 og 30.000.

Med dette  var plutselig sluttvederlaget blitt blitt skattbar inntekt, og det kan man etter loven ikke ha i tillegg til uføretrygd. Så da måtte også ordninga samordnet med uføretrygd. I første omgang ble denne samordningen skjermet av Krf, men i statsbudsjettet for 2018 gjør de ikke det lenger.

Fri Fagbevegelsen skriver tidligere i år om Svenn Erik Berrefjord som var en av dem som fikk problemer. Etter mange år med hardt arbeid måtte han søke om uføretrygd før han nådde alderen for AFP.  Da satt han kun igjen med rett til sluttvederlag. Men så kom Siv og skattla ordningen.  Og så kom NAV og samordnet ordningen med uføretrygden. Berrefjord satt da igjen med rundt 23.000 kroner av sluttvederlaget på 75.000 kroner. Skatten var på over 26.000 og kuttet i uføretrygda på over 25.000. Det betyr at at staten konfiskerte 51.000 av ordningen. En ordning som var opptjent ved at lønningene siden 1966 var holdt på et lavere nivå fordi staten bidrog med skattefritak.