Bli med og skriv

Bli med og skriv

Du er velkommen til å skrive på siden. Send innlegget til innlegg@leifsande.no. Mange har skrevet innleggene sin før den skiftet navn til Vi og Europa så ikke gå ut fra at alle som har skrevet er EU eller EØS tilhengere.

Leif Sande er tidligere forbundsleder i NOPEF og Industri Energi og  har hatt en rekke verv i nasjonal og internasjonal fagbevegelsen. Han har vært vararepresentant og møtt på  Stortinget, først for SV, så for AP.  I dag er han Sentralstyremedlem i Europabevegelsen.

 

Are Tomasgard er LO sekretær og dermed en del av toppledelsen i LO.  Han har tidligere jobbet som utreder i fleire fagforbund og vært aktiv politiker, blant annet som ordførar i Sørum for Arbeiderpartiet. Are har skrevet bok om forhandlingsvisdom. Han er født i 1980.

 

Robert R. Hansen er leder for LOs Brusselkontor. Han har hatt en rekke tillitsverv.  i fagbevegelsen og Arbeiderpartiet. Hansen har gjennomført høyskolestudier i sosiologi, samt i organisasjon og ledelse. Han er født i 1975.

 

Arild Theimann jobber med næringspolitikk i IE&FLT. Han var tidligere redaktør. Han er også politikere for AP i Sandefjord og Vestfold og var partiets ordførerkandidat i 2015. Theimann har vært personlig rådgiver for statsråden  i Olje- og Energidepartementet. Arild er født i  1966.

 

Ben-Richards-e1491914973385-150x150.jpg Ben Richards er Internasjonal Sekretær  i det britiske forbundet Unite, Storbritannias største industriforbund med 1,4 millioner medlemmer. Etter å ha tatt mastergrad i European Social Policy Analysis har Ben jobbet i en rekke stillinger innen britisk fagbevegelse med utredning, politikk og internasjonalet arbeid. 

 

Jørn Prangerød er i dag daglig leder for Biomaritimt Forum. Før det var han næringspolitisk rådgiver for Fellesforbundet. Tidligere har han vært daglig leder i Maritimt Forum og daglig leder i LO Industri. Prangerød har master i Statsvitenskap fra Universitetet i Oslo. Prangerød er medlem i Arbeiderpartiet.

 

Idar Martin Herland er forbundssekretær i SAFE og er en av stifterne av Oljeindustriens Arbeidersamfunn. Han er også redaktør av bloggen Oljearbeideren der han skriver selv under etiketten «stemmen fra havet».

 

Hogne Hongset er opprinnelig lærer. Han har jobbet i oljebransjen i en årrekke såvel i Equinor som i Industri Energi. Idag er han aktiv i Motvind Norge. Hogne har skrevet flere romanar. Den siste , Mafiela, er en kritisk roman om forhold innen kraftbransjen. Hongset er født i 1940.

 

Rune Alne jobber i Fellesforbundets. Han har vært svært aktiv i kampen mot sosial dumping og er en av de i Norge som har størst kunnskap på dette området. Av yrke er han sveiser og han har vært tillitsvalgt siden 1998.  Blant annet som konserntillitsvalgt i Agility Group. Han er aktiv i Arbeiderpartiet. Rune er født i 1970.

 

Lise Kolberg er utdannet sivilingeniør i kjemiteknikk fra NTH/NTNU. Hun har arbeidet med klima-, miljø- og avfallsfaglige oppgaver i offentlig og privat sektor i over 25 år og er i dag ansatt som miljørådgiver i konsulentselskapet Asplan Via. Hun har tidligere jobbet i OD.

 

Jan Besse Monclaire Strømme er i dag engasjert pensjonist i både Pensjonistforbundet og Arbeiderpartiet. Han har vært ansatt sentralt i flere LO forbund og var i mange år LOs oljesekretær. Han har også vært arbeiderattache i Brussel. Strømme var LOs representant i den siste Alexander Kielland granskningskommisjonen

 

Odd Erik Hansgaard er utdannet økonom  fra universitetet i Bergen. Han har jobbet i flere oljeselskap og har vært statssekretær  i Olje og energidepartementet.  Han er i dag pensjonist og aktiv i pensjonistforbundet. Han har vært flere år i bystyret i Stavanger. Odd Erik har 50 års medlemskap i Arbeiderpartiet. Han var også en kort periode journalist i Petromagasinet.

 

Charlotte Dyrkorn er utdannet bedriftsøkonom fra BI, og har gjennom en årrekke opparbeidet seg solid kompetanse på arbeidsrett. Hun er aktiv i Arbeiderpartiet i Oslo. Hun har tidligere vært forbundsleder for ALT. Hun er i dag forbundssekretær i Industri Energi.

 

Tom Thorstensen er pensjonist. Før det var han en del av ledelsen i Industri Energi. Han har også vært forbundsleder i forbundet for Administrative, Ledende og Tekniske stillinger (ALT). Tom er utdannet innenfor bank og finans og han har i mange år jobbet i Norsk Hydro innen dette område. Tom er med i Arbeiderpartiet i Oslo.

Johnny Håvik er kommunikasjonssjef i Industri Energi. Han har tidligere vært leder av Industri Energi Ungdom. Han var ordførerkandidat for Arbeiderpartiet i Kvinnherad i 2015. Johnny har lang fartstid fra prosessindustri og har fagbrev i kjemi- og prosessteknikk. Johnny Håvik er født i 1984.

 

Knut Arne Sanden er opprinnelig journalist. Han var i en årrekke internasjonal sekretær i Fellesforbundet og senere leder for LOs Brusselkontor der han har jobbet spesielt med å følge EØS/EU med vekt på faglige rettigheter. KnutArne er idag pensjonist. 

 

Jacqueline Smith har vært leder for Norsk Sjømannsforbunds. Hun var  forbundets første kvinnelige leder, og den yngste lederen de noen gang har hatt. De senere år har Jacqueline jobbet som Maritim Kordinator ved ITFs hhovedkontor i London. Jacqueline Smith er født i 1971.

 

Arve Skjellanger kjem frå Radøy. Han har utdanning frå Høgskulen på Vestlandet, og er godt kjent for arbeidet med flyktningar. I 2016 fekk han Frivilligprisen i Radøy kommune (No del av Alver kommune).

 

John Ivar Liverød er utdannet innen økonomi, medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo, og har masterstudier i markedsføring ved Universitetet i Edinburgh. Han har jobbet med innovasjon og effektivisering i 20 år. Hovedsakelig med IT-tjenester

 

Lars Iver Wiig  er politisk rådgiver og ansvarlig politikk- og samfunnskontakt i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund. Han har vært ansatt i NNN siden høsten 2013. Før det har han vært konserntillitsvalgt i TINE Gruppa.

 

Jan Petter Sissener er en norsk aksjemegler. Han har bygget opp flere meglerhus i Norge. (Fra Wikipedia)

 

 

Tom Sverre Aasland har etter en kort periode som sjømann i hovedsak jobbet offshore som mekaniker og prosessoperatør for Hydro og Statoil (Equinor).  I mange år har han vært Koordinerende HVO og aktiv tillitsvalgt i Industri Energi.

 

Tor Fjelldal er pensjonist fra 2015. Han er utdannet cand. mag. Har studert biologi og har diverse tilleggsutdanning. Jobbet som lærer, offshorearbeider, forbundssekretær i Industri Energi (NOPEF) og inspektør i Arbeidstilsynet i Bergen.

 

Yngve Carlsen var en av initiativtagerne til å bringe Norsk Flygerforbund til LO og var frem til 2022 forbundsleder. Han er flyger av yrke og har bakgrunn fra Luftforsvaret og SAS. Han har innehatt ulike lederroller i Luftforsvaret og Norske SAS. I dag er han ansatt som senior visepresident i Norse Atlantic Airways.