Bli med og skriv

Bli med og skriv

Du er velkommen til å skrive på siden min. Send innlegget til innlegg@leifsande.no. Mange har skrevet innleggene sin før den skiftet navn til Vi og Europa. En kan derfor ikke gå ut fra at alle som har skrevet er EU eller EØS tilhengere.

Hogne Hongset er opprinnelig lærer. De siste 25 årerene har han jobbet i oljebransjen. Han er aktiv i Oljeindustriens Arbeidersamfunn. Hogne har skrevet flere romanar. Den siste , Mafiela, er en kritisk roman om forhold innen kraftbransjen. Hongset er født i 1940.

 

Are Tomasgard er LO sekretær og dermed en del av toppledelsen i LO.  Han har tidligere jobbet som utreder i fleire fagforbund og vært aktiv politiker, blant annet som ordførar i Sørum for Arbeiderpartiet. Are har skrevet bok om forhandlingsvisdom. Han er født i 1968.

 

Rune Alne jobber i dag som organisasjonssekretær i Fellesforbundets Avdeling 5 i Hordaland. Han er svært aktiv i kampen mot sosial dumping og er en av de i Norge som har størst kunnskap på dette området. Av yrke er han sveiser og han har vært tillitsvalgt siden 1998.  Blant annet som konserntillitsvalgt i Agility Group. Han er aktiv i Arbeiderpartiet. Rune er født i 1970.

Idar Martin Herland er leder og en av stifterne av Oljeindustriens Arbeidersamfunn. Han er også redaktør av bloggen Oljearbeideren der han skriver selv under etiketten «stemmen fra havet». Til daglig er han elektriker på Kristin plattformen på Haltenbanken. Er også tillitsvalgt for SAFE Sokkel. Idar er født i 1971

 

Arild Theimann er en norsk lokalpolitiker fra Sandefjord. Han var ordførerkandidat for Sandefjord Arbeiderparti til kommunevalget 2015. Han har også vært leder i Sandefjord Arbeiderparti. 2008 – 2015. Han var tidligere redaktør i Industri Energi. Arild er født i  1966

 

Lise Kolberg er utdannet sivilingeniør i kjemiteknikk fra NTH/NTNU. Hun har arbeidet med klima-, miljø- og avfallsfaglige oppgaver i offentlig og privat sektor i over 25 år og er i dag ansatt som miljørådgiver i konsulentselskapet Asplan Via. Hun har tidligere jobbet i OD.

 

 

 

Jan Besse Monclaire Strømme er i dag engasjert pensjonist i både Pensjonistforbundet og Arbeiderpartiet. Han har vært ansatt sentralt i flere LO forbund og var i mange år LOs oljesekretær. Han har også vært arbeiderattache i Brussel. Strømme var LOs representant i den siste Alexander Kielland granskningskommisjonen

Odd Erik Hansgaard er utdannet økonom  fra universitetet i Bergen. Han har jobbet i flere oljeselskap og har vært statssekretær  i Olje og energidepartementet.  Han er i dag pensjonist og aktiv i pensjonistforbundet. Han har vært flere år i bystyret iavanger. Odd Erik har 50 års medlemskap i Arbeiderpartiet. Han var også en kort periode journalist i Petromagasinet.

Charlotte Dyrkorn er utdannet bedriftsøkonom fra BI, og har gjennom en årrekke opparbeidet seg solid kompetanse på arbeidsrett. Hun er aktiv i Arbeiderpartiet i Oslo. Hun har tidligere vært forbundsleder for ALT. Hun er i dag forbundssekretær i Industri Energi.

 

Tom Thorstensen er pensjonist. Før det var han en del av ledelsen i Industri Energi. Han har også vært forbundsleder i forbundet for Administrative, Ledende og Tekniske stillinger (ALT). Tom er utdannet innenfor bank og finans og han har i mange år jobbet i Norsk Hydro innen dette område. Tom er med i Arbeiderpartiet i Oslo.

Johnny Håvik har tidligere vært leder av Industri Energi Ungdom. Han var ordførerkandidat for Arbeiderpartiet i Kvinnherad i 2015. Johnny har lang fartstid fra prosessindustri og har fagbrev i kjemi- og prosessteknikk. I dag jobber han med næringspolitikk i Industri Energi. Johnny Håvik er født i 1984.

 

 

Ben-Richards-e1491914973385-150x150.jpg    Ben Richards er Internasjonal Sekretær  i det britiske forbundet Unite, Storbritannias største industriforbund med 1,4 millioner medlemmer. Etter å ha tatt mastergrad i European Social Policy Analysis har Ben jobbet i en rekke stillinger innen britisk fagbevegelse med utredning, politikk og internasjonalet arbeid. 

 

 

Knut Arne Sanden er opprinnelig journalist. Han var i en årrekke internasjonal sekretær i Fellesforbundet. Han er i dag leder for LOs Brusselkontor der han jobber spesielt med å følger EØS/EU med vekt på faglige rettigheter. Knut Arne er født i 

 

Jacqueline Smith har vært leder for Norsk Sjømannsforbunds, forbundets første kvinnelige leder, og den yngste lederen de noen gang har hatt. De senere år har Jacqueline jobbet som Maritim Kordinator ved ITFs hhovedkontor i London. Jacqueline Smith er født i 1971.

 

Robert R. Hansen er seksjonsleder for Europa på internasjonal avdeling i LO. Han har tidligere jobbet ved LOs Brusselkontor. Han har også opp gjennom åra hatt en rekke tillitsverv i fagbevegelsen og Arbeiderpartiet. I dag er han medlem av sentralstyret i Nei til Atomvåpen. Hansen har gjennomført høyskolestudier i sosiologi, samt i organisasjon og ledelse. Han er født i 1975.

Jørn Prangerød er i dag næringspolitisk rådgiver for Fellesforbundet. Tidligere har han vært daglig leder i Maritimt Forum. Han var også daglig leder i LO Industri. Prangerød har master i Statsvitenskap fra Universitetet i Oslo. Prangerød er medlem i Arbeiderpartiet.