Fanget opp av
Author: Odd Erik Hansgaard

er utdannet økonom fra universitetet i Bergen. Han har jobbet i flere oljeselskap og har vært statssekretær i Olje og energidepartementet. Han er i dag pensjonist og aktiv i pensjonistforbundet. Han har vært flere år i bystyret iavanger. Odd Erik har 50 års medlemskap i Arbeiderpartiet. Han var også en kort periode journalist i Petromagasinet.