Frp overtar EØS og EU motstanden i Norge

I gårdagens utgave av Klassekampen viser de til en ny måling om hva folk ville ha stemt om det hadde vært en folkeavstemming for og mot EØS. Den viser at andelene av det norske folk som er for EØS er relativ stabil.

EØS motstanden er stabil, men øker i Frp

Men det som er interessant er at EØS motstanden først og fremst vokser blant Frp sine velgere. Rødt nestleder Marie Sneve Martinussen finner derfor grunn til å advare mot at venstresida ikke overlater EØS motstanden til høyresida.

Det har hun grunn til, for etter hvert som Frp erne overtar nei til EØS motstanden vil nasjonalismen og innvandringsmotstanderperspektivet bli sterkere. Vi så det under Brexit, vi så det under den amerikanske valgkampen gjennom «Make America Great Again». De som vant frem der var mye de samme gruppene som Frp har som velgergrunnlag.

Klassekampen: Fortsatt flertall for EØS

Arbeiderpartiet er blant de mest EØS positive.

Arbeiderpartifolk er blant de mest EØS positive.  Fordi Europa er viktig for oss. For det første er EØS avtalen viktig for oss med tanke på handelen med Europa. Vi trenger den spesielt for eksportindustrien. Vi trenger den også for å kunne være en del av Europa. I dag er vi for alle praktiske formål en del av EU og det er veldig greit både med tanke på utdanning, arbeidsmarkedet, kultur etc.  Jeg ser for meg at Europa også må få et sterkere forsvarspolitisk engasjement. USA sin rolle er det all grunn til å stille spørsmål med, og jeg tror ikke vi hadde blitt rotet inn i all krigføringen i Midt Østen med et sterkere europeisk engasjement. Bakgrunnen for krigene er i stor grad USAs stormaktsinteresser og ikke Norge og resten av Europa sine interesser. Ei heller et ønske om å utvikle demokrati ved å kvitte oss med diktatorene i området, selv om mange forsøker å fremstille det slik.

Mitt Europa bygger ikke på murer.

Jeg tror at det at Frp-erne nå overtar som de største motstanderne av EU er bra, fordi det vil få folk flest til å forstå at  det er ikke er her de vil stå. Sammen med Listhaug,  Jensen og Sandberg og rakke ned på alt som har med forflytting over landegrensene å gjøre. Heller da med Macron, Markel og Løvfen for å bygge en sterkere Europeisk velferdsmodell. Et menneskenes Europa basert på velferdsstatens prinsipper.  For å si det med Stefan Løvfen. Mitt Europa bygger ikke på murer.

Gjer vel og meld deg på nyhetsbrevet mitt.