At man har måtte gått til et slikt skritt viser bare hvor sårbar verdenshandelen er. Det er handelsavtaler i kombinasjon med WTO Nei til EU ønsker å basere vår handelssikkerhet på – utelukkende. Slik dette har utviklet seg bør det være åpenbart fra alle at handelsavtaler i kombinasjon med WTO er en svært usikker løsning,  og iallfall ingen erstatning for å være en del av det indre marked (EØS) .

USA har ved å nekte å oppnevne nye dommere til ankedomstolen etter hvert som de gamle har gått u, t oppnådd at hele systemet er satt ut av funksjon. Dersom et land får medhold i en klage mot et annet land er det nå bare for det landet som tapte saken å anke den. Da vil den eksisterende situasjonen opprettholdes inntil anken er behandlet. Men i og  med at domstolen som skal behandle anken er satt ut av funksjon blir den satt på vent og ingenting skjer.  Reglene for WTO er også umulig å endre om USA ikke vil. Det kreves enstemmighet fra 164 land.

Saken er hentet fra New Europe og du kan lese den i sin helhet her:  NewEurope