Dette er det Kenneth Roth,  Executive Director i Human Rights Watch som sier I et intervju med EURACTIV. Han menner dette må vøre en deal av forhandlingene o forbindelse med det neste 7 årsbudsjettet til EU.

Saken er hentet fra Euractiv. Du kan lese mer her:   Euractiv