Arbeidsløsheten i EU er på vei ned

Arbeidsløsheten i EU er på vei ned

Arbeidsløsheten i EU er på  vei ned i følge Euroststat. Tallene for august viser at den nå er er 7,5 prosent innen Euro sonen og 6,8 prosent innen EU. Tallene for Norge kommer ikke frem i statistikken for august , men i  tallene fra juli har vi en arbeidsledighet som var 2,7 prosentpoeng  laver enn i EU. Norge hadde da den sjette laveste arbeidsledigheten innen EØS.

Kilde:https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/11563287/3-30092021-AP-EN.pdf/82040a37-de8f-4112-2f9c-65645098cb2a?t=1632927399820

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *