EU: Asylplan i udlandet kan ikke lade sig gøre

EU representasjon i Danmark skriver på sine hjemmesider:

«Folketinget har netop vedtaget en lov, der på sigt skal muliggøre modtagecentre for asylansøgere i tredjelande, men dette bliver kritiseret i skarpe vendinger af EU-Kommissionen, skriver Berlingske. ”Det er ikke muligt under de eksisterende EU-regler eller under den nye pagt for migration og asyl,” lyder det fra Adalbert Jahnz, der er talsmand for EU-Kommissionen. Også EU-kommissær Ylva Johansson har før afvist forslaget og FN har også kritiseret forslaget i skarpe vendinger. Regeringen har endnu ikke nogle konkrete forslag om at oprette modtagecentre uden for EU, men Socialdemokratiet har i nogle år haft et ønske om det – trods kritikken. Jyllands-Posten bringer et debatindlæg af Dan Hindsgaul, konstitueret generalsekretær i Amnesty, Tim Whyte, generalsekretær i Mellemfolkeligt Samvirke og Julie Rosenkilde, sekretariatsleder i Nyt Europa. De skriver blandt andet: ”Regeringens lovforslag om eksport af asylansøgere, der blev tredjebehandlet og vedtaget i går, bliver fremført som en humanistisk løsning, som beskytter vores demokrati og værdier. Men motivationen lader til snarere at være nationale interesser end noget internationalt og ”humanistisk”. For asyllejre i tredjelande er ikke en løsning på flygtningekrisen, som regeringen påstår. […] Det høje dødstal på Middelhavet skyldes primært, at Danmark og EU har lukket ned for lovlige adgangsveje. […] FN har endda anbefalet Folketinget ikke at vedtage loven, netop fordi den risikerer at underminere det internationale beskyttelsessystem for flygtninge. I det lys er det utænkeligt, at Danmark vil blive taget seriøst, når vi ønsker at lægge pres på regeringer verden over, der krænker menneskers basale rettigheder. Snarere er det et sandsynligt fremtidsscenarie, at Danmark vil miste indflydelse internationalt på en dagsorden, hvor vi i årtier har været progressive og er lykkedes med at vise vejen, når det kommer til rettigheder for udsatte grupper.”