Fanget opp av
Tag: EU

Piketty: Veto i EU må bort!

Piketty: Veto i EU må bort!

Thomas Piketty beskriver seg selv som en sterk føderalist. Han ønsker at Europa skal ta et langt skritt i retning i å styrke fellesøkonomien i EU. Når EU lager budsjett på rundt 1,5 prosent av unionens BNP så er dette for lavt sier han . Han viser til USA der det føderale nivåets andel av BNP har økt fra under 2 prosent før 1920 til 10 prosent under krisen i 1930 og i dag ligger stabilt på fra mellom 15-20…

Les mer Les mer

Arbeidsløsheten i EU er på vei ned

Arbeidsløsheten i EU er på vei ned

Arbeidsløsheten i EU er på  vei ned i følge Euroststat. Tallene for august viser at den nå er er 7,5 prosent innen Euro sonen og 6,8 prosent innen EU. Tallene for Norge kommer ikke frem i statistikken for august , men i  tallene fra juli har vi en arbeidsledighet som var 2,7 prosentpoeng  laver enn i EU. Norge hadde da den sjette laveste arbeidsledigheten innen EØS. Kilde:https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/11563287/3-30092021-AP-EN.pdf/82040a37-de8f-4112-2f9c-65645098cb2a?t=1632927399820

Hvorfor tror Nei til EU at EU vil være så snille med oss.

Hvorfor tror Nei til EU at EU vil være så snille med oss.

Morten Harper svarer 7.september på et innlegg jeg hadde i Klassekampen 31.august. Min påstand var at ved en oppsigelse av EØS avtalen så kan man ikke vite at den gamle handelsavtalen fra 73 vil kunne fortsette som en selvstendig avtale, slik Harper og andre påstår. Det vil like mye være opp til EU å bestemme,  da de har rett til å si opp handelsavtalen med samme oppsigelsesfrist som EØS avtalen.Ingenting i det Harper skriver imøtegår dette. Påstanden min  står fjellstøtt….

Les mer Les mer