Går vi ut av EØS blir det visum-plikt til Sverige. Har Nei til EU noe svar. Eller bryr de seg ikke.

Vi er mange som følger britenes forhandlinger med EU om en Brexit avtale. Det har vist seg at dette ikke skulle bli så lett å få til.

Et av de spørsmålene som har vært problematisk har vært statusen til grensen mellom Irland og Nord Irland (britisk). Så lenge begge landene har vært medlemmer i EU og medlem i samme tollunion, har passasjen her vært svært fleksibel. Ingen av landene er medlemmer i Schengen.

Spesielt sett i lys av fredsprosessen i Nord Irland ses det på som viktig at grensepassasjen mellom de to landene blir så smidig som mulig.

Så langt har de ikke funnet noen løsning.

Dette får meg til å tenke på situasjonen som kan oppstå dersom Senterpartiet, Rødt og SV sammen med Nei til EU, skal få gjennomslag for at vi skal melde oss ut av EØS.

Fra gammelt av har vi hatt fri grensepassasje mellom de nordiske landene, men dette vil ikke kunne fungere om vi skulle gå ut av EØS.

Går vi ut av EØS må vi også ut av Schengen samarbeidet. Det er en problemstilling de ikke trenger tenke på i forhandlingene mellom EU/Irland og Storbrittania/Nord Irland.

Grensen mellom Sverige og Norge blir yttergrense i Schengen går vi ut av EU. Yttergrensene i Schengen er spesielt strengt kontrollert fordi man skal kunne ha  minimal kontroll internt i Schengen. Og planene til EU er ikke å gjøre passasjen over yttergrensene mindre kravfulle. Tvert om så ønsker man å kontrollere mer.

Fra 2020 kommer ETIAS – Schengen Visa.  EUs svar på amerikanernes ESTA. Hvor vanskelig det blir å passere grensen til Sverige vet vi ikke konkret. Så langt har vi bare en grensepassasje over land hvor EUs yttergrense passeres. Det er grenseovergangen til Russland. Over sjø har vi flere, blant annet mot USA og Storbrittania. Men en ting kan man i alle fall regne med og det er milelange køer, når pass og det nye ETIAS Visa skal kontrolleres for alle reisende.

Skulle vi gå ut av EØS vil vi heller ikke være en del av det indre marked. Også dette vil skape problemer med grensepassasjen til EU.

Lurer på om Nei til EU har tenkt på hvordan vi skal løse problemet.  Om de ser det som et problem.

Grensehandelen blir nok fort slutt om man skal stå tre timer i kø hver vei for å komme inn og ut av Sverige. Hytteturer i helgene også. Det kan bli hardt å nå polet i Strømstad.

 • Alf Torp

  Makan til vrøvl. Passavtalene mellom de skandinaviske landene er mye eldre enn noe EØS samarbeid. Det du skriver her er direkte skremselspropaganda og har lite til ingen rot i virkeligheten.

  • Leif Sande

   Det er nok en sannhet det jeg sier. Går vi ut av EØS vil passavtalen komme i strid med eu-regelverket som sier ingen kommer inn i EU uten passkontroll med mindre de er med i det indre marked. Vi og svenskene gikk inn i det i dre marked samtidig derfor kunne passat opprettholdes. Går vi ut av EØS må vi også ut av Schengen. Da vil visumkravet tilsvarende amerikanernes ESTA bli gjort gjeldende for oss når det kommer i 2020.

  • Det er feil å bruke ordet vrøvl her.
   Kaos-EU og kaos-Sverige har mye kaos, men jeg tviler på at finner og dansker vil bli med på terrorisme og hevnaksjoner og utpressing av norske borgere.
   Jeg vet at nazistene står sterkt i kaos-Sverige, men jeg tror at finner og dansker og islendinger og grønlendere vil si nei til hevnangrep på norske borgere og ekstrem terror rettet mot norske borgere.

 • PolitiskUkorrekt

  «Yttergrensene i Schengen er spesielt strengt kontrollert fordi man skal kunne ha minimal kontroll internt i Schengen».
  Nei, de er ikke det, og det er nettopp derfor at Europa oversvømmes av økonomiske velferdsmigranter og lykkejegere fra Midt-Østen og Nord Afrika.
  Det finnes faktisk flere eksempler på at jeg som nordmann kan reise visumfritt til land som hverken er med i EU eller Schengen, så jeg er helt sikker på at de trengende fortsatt kan dra på harrytur.

  • Leif Sande

   Meningen er slik jeg sier

  • Folket i NoregNorge bør få en folkeavstemming for å teste kaos-EU.
   Bare et nei kan da bli en fullgod test.

 • Svenn Endre

  Bedre grensekontroll er bare en fordel, det øker Norges sikkerhet…….og de fleste som skal over grensa har ingenting å frykte

  • Norske borgere med hytter eller hus og eiendom i kaos-Sverige vil selvfølgelig ha rett til å reise til sine eiendommer ganske fritt.
   Ellers bør de kreve erstatning og bruke vanlige juridiske metoder hvis de delvis blir fratatt sine eiendommer eller ikke lenger kan bruke hus og hytter normalt.
   Eiendomspriser som raser nedover vil ramme mange svensker.

 • Norske borgere kan ikke bry seg ettsekund om trusler om terror mot norske borgere og svensk terror på Riksgrensen.
  Jeg kan ikke ett sekund tenke meg at svenskene våger.
  Det samme vil ramme mange svenske og danske borgere og hindre grensehandel og hindre Harry-handel.
  Jeg skal ikke le av at noen tror at kaos-EU og kaos-Sverige er så ille og virkelig kan slå til med terror mot NoregNorge som hevn og straffetiltak.
  Terroren vil i så fall også stoppe alt Nordisk samarbeid og utslette all solidaritet som ble bygget opp i veldig mange år.
  Det er lov å tro at det er mulig, men jeg tror ikke på en slik terror rettet mot NoregNorge.
  Og jeg leser ikke noe sted om en tilsvarende terror rettet mot borgere i UK.