Går vi ut av EØS blir det visum-plikt til Sverige. Har Nei til EU noe svar. Eller bryr de seg ikke.

Vi er mange som følger britenes forhandlinger med EU om en Brexit avtale. Det har vist seg at dette ikke skulle bli så lett å få til.

Et av de spørsmålene som har vært problematisk har vært statusen til grensen mellom Irland og Nord Irland (britisk). Så lenge begge landene har vært medlemmer i EU og medlem i samme tollunion, har passasjen her vært svært fleksibel. Ingen av landene er medlemmer i Schengen.

Spesielt sett i lys av fredsprosessen i Nord Irland ses det på som viktig at grensepassasjen mellom de to landene blir så smidig som mulig.

Så langt har de ikke funnet noen løsning.

Dette får meg til å tenke på situasjonen som kan oppstå dersom Senterpartiet, Rødt og SV sammen med Nei til EU, skal få gjennomslag for at vi skal melde oss ut av EØS.

Fra gammelt av har vi hatt fri grensepassasje mellom de nordiske landene, men dette vil ikke kunne fungere om vi skulle gå ut av EØS.

Går vi ut av EØS må vi også ut av Schengen samarbeidet. Det er en problemstilling de ikke trenger tenke på i forhandlingene mellom EU/Irland og Storbrittania/Nord Irland.

Grensen mellom Sverige og Norge blir yttergrense i Schengen går vi ut av EU. Yttergrensene i Schengen er spesielt strengt kontrollert fordi man skal kunne ha  minimal kontroll internt i Schengen. Og planene til EU er ikke å gjøre passasjen over yttergrensene mindre kravfulle. Tvert om så ønsker man å kontrollere mer.

Fra 2020 kommer ETIAS – Schengen Visa.  EUs svar på amerikanernes ESTA. Hvor vanskelig det blir å passere grensen til Sverige vet vi ikke konkret. Så langt har vi bare en grensepassasje over land hvor EUs yttergrense passeres. Det er grenseovergangen til Russland. Over sjø har vi flere, blant annet mot USA og Storbrittania. Men en ting kan man i alle fall regne med og det er milelange køer, når pass og det nye ETIAS Visa skal kontrolleres for alle reisende.

Skulle vi gå ut av EØS vil vi heller ikke være en del av det indre marked. Også dette vil skape problemer med grensepassasjen til EU.

Lurer på om Nei til EU har tenkt på hvordan vi skal løse problemet.  Om de ser det som et problem.

Grensehandelen blir nok fort slutt om man skal stå tre timer i kø hver vei for å komme inn og ut av Sverige. Hytteturer i helgene også. Det kan bli hardt å nå polet i Strømstad.