Fanget opp av
Category: Annet

UK hisser ikke bare på seg norske bønder når de krever importvernet bort, men også egne. 

UK hisser ikke bare på seg norske bønder når de krever importvernet bort, men også egne. 

Storbritannia er I ferd med å inngå en omfattende handelsavtale med Australia der de er innstilt på å aksepter at tollvernet for landsbruksvarer tas bort. Landbrukets organisasjoner rearer sterkt og NFU president Minette Batters sier til Euroactiv “that removing tariffs on the meat market would “have a massive impact on British farming”. “A tariff-free trade deal with Australia will jeopardise our own farming industry and will cause the demise of many, many beef and sheep farms throughout the UK. This is…

Les mer Les mer

Rekordsatsing på kultur fra EU

Rekordsatsing på kultur fra EU

EU Parlamentet har vedtatt den høyeste satsingen på kultur noensinne. Få ting er bedre til å bringe folk sammen en kulturutveksling. Kilde: EU boost for culture – EU Reporter

EU stopper forhandlingene med Kina om investeringsavtale på grunn av menneskerettsbrudd. 

EU stopper forhandlingene med Kina om investeringsavtale på grunn av menneskerettsbrudd. 

Klare krav fra EU om at Kina opphever sanksjoner mot EU borgere og institusjoner før det blir aktuelt å underskrive investeringsavtalen de har forhandlet om de siste 7 årene. Kinas behandling av uigurer og andre minioritetsgrupper  kan ikke aksepteres sier EU. Dette skaper også press på Norge som er i innspurten av forhandlinger om en ny frihandelsavtale med Kina. Det blir vasnkelig å underskrive denne nå som EU setter Kina under press. Kilde Aftenposten (bak betalingsmur): Norge får ny ryggrad…

Les mer Les mer

Thomas Piketty: Krisepakken i EU er for liten. EU må gå videre i føderal retning basert på færre land. 

Thomas Piketty: Krisepakken i EU er for liten. EU må gå videre i føderal retning basert på færre land. 

Thomas Piketty beskriver seg selv som en sterk føderalist. Han ønsker nå at Europa skal ta et langt skritt i retning i å styrke fellesøkonomien i EU etter korona. Gjerne ved å la land som Tyskland, Italia, Spania og Frankrike gå i spissen. Dette er land hvor det er klar støtte til økt felles innsats, og disse landene utgjør også 75 prosent av befolkningen i EU. Når EU lager budsjett på rundt 1,5 prosent av unionens BNP så er dette…

Les mer Les mer

Dyp uenighet i EU parlamentet om EUs flyktningepolitikk 

Dyp uenighet i EU parlamentet om EUs flyktningepolitikk 

Flyktningepolitikken til EU må bli bedre. I denne artikkelen viser Europaportalen  det til at det er et sant virvar av avtaler mellom EU//EU land og andre. Nå vil parlamentet ha oversikt. Kilde: Djup oenighet om EU:s migrationspolitik | Nyhetssajten Europaportalen

Det føderale europa styrkes nå når også Finland har godkjent krisepakken

Det føderale europa styrkes nå når også Finland har godkjent krisepakken

Finnene sier ja til EU krisepakke. Dette betyr at alle EU land nå har akseptert den gigantiske krisepakken som skal hjelpe EU landene i gjenreisningen etter korona. Den innebærer også at EUs rolle blir styrket på vegene av nasjonalstatene. Dette er ytterligere en styrking av det føderale europa. Finland var på nippet til å skape en krisestemning i EU, dersom de stemte ned EUs krisepakke på 750 milliarder €uro. (7500 milliarder kroner). Men det gjorde de i likevel ikke da…

Les mer Les mer

Dansk fagbevegelse applauderer kommisjonens forslag til nytt skatteregime. 

Dansk fagbevegelse applauderer kommisjonens forslag til nytt skatteregime. 

Dansk fagbevegelse applauderer kommisjons forslag til nytt skatteregelver. Forslaget vil blant annet bidra til at selskap ikke kan lure seg unna skatt skatteforpliktelser. Nestleder i dansk LO – Bente Sorgenfrey sier “Det er et skridt i den rigtige retning , men derfor er alt selvfølgelig ikke løst. Vi har stadig brug for offentlig land for land-rapportering”. Kilde: Så kom Kommissionens længe ventede skatteudspil – Fagbevægelsens Hovedorganisation

Svensk politikere håper på større EU Hydrogensatsing

Svensk politikere håper på større EU Hydrogensatsing

EU satser på hydrogen. Det er bra for Norge. Det som er spennende er å se hvordan “blå” hydrogen kommer til å bli behandlet. Vil man i en overgangsperiode akseptere hydrogen bassert på fossile brensel? Vil man likestille hydrogen produsert av fossile brensel med rensing, med hydrogen produsert ved elektrolyse. Det er synd vi ikke får delta i denne debatten.

EU lanserer planer for utvikling av bærekraftige næringer langs kysten og i havet

EU lanserer planer for utvikling av bærekraftige næringer langs kysten og i havet

EU ønsker å satse mer på utvikling av bærekraftige næringer langs kysten og havet. Denne utviklingen ses på som viktig for å oppnå målsettingene i  European Green Deal. Målene er å få med alle type aktører som kan utvikle blå næringer som for eksempel Havvind. Men kysten og havet huser også rundt 48.000 arter og hele 30% av dem trenger beskyttelse av EUs regelverk.  Også slike hensyn, og ikke bare arbeidsplasser,  er viktig å ta når de blå næringene skal…

Les mer Les mer

Fafo: Norge mangler politikk for polske og litauiske arbeidere i Norge

Fafo: Norge mangler politikk for polske og litauiske arbeidere i Norge

Litt skremmende at vi ikke har tatt dette mer på alvor. Fafo finner i en undersøkelse at “vi har en omfattende integreringspolitikk rettet mot innvandrere utenfor EØS-området her i Norge. Men når det gjelder arbeidsinnvandrerne som kom hit etter EU-utvidelsen for 17 år siden, finnes det ingen politikk.De skal klare seg selv. Og vi har i stor grad tatt dem som en selvfølge. I den grad vi har vært opptatt av dem, har det mest dreid seg om frykten for at…

Les mer Les mer

Karbon skatt ved grensen kan gi nye handelskriger. 

Karbon skatt ved grensen kan gi nye handelskriger. 

Euroactive skriver at karbonskatt ved grensen kan gi nye handelskriger. Dette er en påstand vi vil høre mer av  etter hvert som den endelige beslutningen om karbonskatt ved grensen (CBAM) nærmer seg. Karbonskatt ved grensen vil bidra til at forurensende bedrifter utenfor EU vil måtte betale avgift for de utslippene varene de selger på det europeiske markedet har medført i produksjonsprosessen. I dag er det kun de land som har egne regimer for CO2 avgifter som har belastet varene de…

Les mer Les mer

Fortsatt noen som tror vi ikke trenger arbeidsinnvandrere. 

Fortsatt noen som tror vi ikke trenger arbeidsinnvandrere. 

Fredag skulle det komme ti arbeidsledige fra Nav for å høste asparges skriver NRK. Bare fem av dem dukket opp. Tre gikk umiddelbart etter at arbeidsoppgavene var gitt. To ga opp i løpet av dagen. – Hun fra Nav var så sint og lei seg forteller gårdeier Freberg. Hun hadde forberedt dem så godt. Nå er det pensjonerte bønder som gjør jobben, svigers og vennene deres. Egentlig helt forståelig. Jobben er svært dårlig betalt og slitsom. Skal man få nordmenn til…

Les mer Les mer

EU lanserer 2021 som jernbanens år. Vil vise verdien av en felles Europeisk jernbanepolitikk.

EU lanserer 2021 som jernbanens år. Vil vise verdien av en felles Europeisk jernbanepolitikk.

Mens vi i Norge har en stor diskusjon om vi skal fortsette Jernbane integrasjonen med EU, har de selv gjort 2021 til Jernbanens år i Europa og starter 9 mai en kampanjerettet tur kalt ” Connecting Europe Express” Turen starter 2 september i Lisboa og stopper i mer enn 70 byer i 26 land før de ankommer Paris 7 oktober. Målet med denne spesielle turen er å vise jernbanens makt til å forbinde mennesker og næringsvirksomhet, og hvor viktig det…

Les mer Les mer

Bloomberg: USA og EU inngår våpenhvile i tollkrigen – E24

Bloomberg: USA og EU inngår våpenhvile i tollkrigen – E24

Bloomberg melder at EU vil la være å doble straffetollen på amerikanske produkter som Levi’s-jeans og Harley-Davidson-motorsykler. Den 1. juni skulle EU etter planen doble straffetollen på uvalgte produkter til 50 prosent, men under den nye avtalen vil EU også droppe dette og heller gå i dialog med USA om overkapasitet av stål på det internasjonale markedet. Kilde: Bloomberg: USA og EU inngår våpenhvile i tollkrigen – E24