EØS oppsigelse vil utvilsomt redusere velferden i Norge.