Dagens utgaver av Klassekampen og Nationen har en meningsmåling som viser at det norske folks støtte til EU og EØS når nye høyder.  Hele 66 prosent vill ha stemt ja til EØS avtalen i en folkeavstemming,  mens 29 prosent ville gjort det samme til  EU medlemskap. Fortsatt utgjør EU motstanden 62 prosent.

EU motstanderne skal være glad støtten til EØS er så stor som den er. Hadde det ikke vært for den,  hadde nok støtten til EU vært langt større. Folk mener nok at så lenge vi har den,  så klarer vi oss godt. I all hovedsak er det innflytelsen i EU som mangler, og denne synes vel folk ikke er så avgjørende.

Flere i nei leiren kommenterer målingen. Nei til EU leder Roy Pedersen sier til Nationen at årsaken til den økende støtten er at Nei til EU ikke har klart å koble resultatene av avtalen med konsekvensene for folk flest. Jeg mener det er det motsatte som skjer. Folk har i større grad forstått at konsekvensene med å kutte avtalen er for store til at de tørr selv om det er enkelte ting ved avtalen de ikke liker. Spesielt må nett til EU ha et problem når de bruker ren bløff for å fortelle om de negative sidene ved avtalen. Som for eksempel  påstanden om at ACER medlemskapet gir høyere strømpriser.

De to nei partiene Senterpartiet og SV er også svært tafatte i sin kritikk av avtalen. De liker ikke avtalen, men vil ikke si den opp. Dette er selvsagt enkelt å forstå når 42 prosent av velgerene til Senterpartiet  er mot å si opp avtalen,  og hele 75 prosent av SVs velgere er det samme. Alternativer skal utredes sier begge. Så det forhandles om en ny og bedre avtale. Når dette forhandlingsresultatet er klart så skal avtalen erstattes med den nyforhandlede avalen. Dette er selvsagt helt urealistisk.  men la oss likevel si at dette er en mulighet. Hva er det i så fall som skulle få EU til å gå med på SVs og Senterpartiets ønsker?  Jo en ting. Og det er at det opprettes en avtale med EU som EU mener er bedre for seg. Om det er noe forhandlingene EU har hatt med Storbritannia og Sveits viser, så er det at EU ikke gir ved dørene.

Tilgangen til det indre marked  baseres på i hvor grad men er villig til å akseptere felles spilleregler. Dette ser helt sikkert Senterpartiet og SV også, men for å slippe å snu i spørsmålet kan det være greit å lage seg et standpunkt som de aldri trenger å innfri på.

En eller annen utredninger får vi nok om det skjer et regjeringsskifte etter valget.  Her har partiene full støtte i LO og en utredning synes sikkert EØS tilhengerne i begge partier er greit. Det er lite forpliktende. Men her kommer også konklusjonen til å være at EØS avtalen er det beste alternativet. En handelsavtale gir for liten integrasjon og fullt medlemskap trenger vi ikke så lenge vi har EØS.

Men hva skjer så? Det kan godt hende at både SV og Senterpartiet vil stille seg bak en slik konklusjon, men motstanden vil de ikke gi opp. Det er grunn til å frykte at dette vil føre til at EØS istedenfor blir en kamp om økt «handlingsrom» og mer bruk av «reservasjonsrett» knyttet til enkeltspørsmål.  Vi har alle sett at stortingsflertallet er kanskje skjørt nå det gjelder slike spørsmål. I så fall er dette et meget dårlig utfall da det vil undergrave forholdet til EU,  og Norge vil bli et slags EØS Ungarn.

Kilde: Måling: Nordmenn blir stadig mer positive til EU og EØS-avtalen – Nationen