Dette er et stort avvik fra EUs konkurranseregler der muligheter for statstøtte er stekt begrenset. EU kommisjonen legger til grunn at man vil trenge store mengder fornybar energi om man skal kunne nå målsettingene om reduksjoner i CO 2 utslippene.

– Selv om vi regner med at en betydlig del av investeringene vil komme fra privat sektor, vil det være behov for offentlig støtte slik at overgangen kan skje fort, sier Margrethe Vestager til EU Observer.

Kilde:EUobserver EU floats waiver on state aid for green energy