Honnør til EU kommisær Cecilia Malmstrøm for engasjementet mot utfasing av norsk metalleksport på grunn av vår EU fobi.

E24 skriver at den svenske handelskommisæren Cecilia Malmstrøm jobber for at Norge skal slippe beskyttelsestoll dersom EU bestemmer seg for å innføre den som mottiltak til USA økte tollsatser på på stål og aluminium.

På grunn av vårt manglende medlemskap i EU blir vi dobbelt straffet. Først rammes vi på lik linje som alle andre av amerikanernes økte tollsatser på stål og aluminium. Deretter rammes vi av mottiltakene som EU eventuelt setter i verk mot alle land som ikke er en del av EU eller  EUs tollunion. Beskyttelsestollen vil bli iverksatt dersom de opplever at amerikanernes toll fører til økt eksport av stål og aluminium til EU området. Norge  har en eksport på 50 milliarder i året som vil rammes av tiltakene.

I utgangspunktet kan ikke EU behandle Norge annerledes enn andre land på grunn av krav til likebehandling i WTO regelverket.  De er nødt å ilegge oss slik toll også.

På den annen side er Norge med i EØS og en netto bidragsyter til EU.  Malmstrøm mener derfor det må gå an å gjøre unntak for oss, selv om vi ikke er EU medlemmer eller medlemmer av EUs tollunion.

Vi vet enda ikke resultatet, men  Malmströms innsats må vi være glad for.

Hele 80 prosent av vår eksport går til EU. Eksport av aluminium er en av Norges viktigste eksportnæringer. Begge de to aluminiumsprodusentene i Norge – Alcoa og Norsk Hydro – har helt eller i hovedsak utenlandske eiere.  Å bli skviset fordi Nei til EUs barnehagepolitikk hindrer oss i et nærmere forhold til EU er for ille.