Sosial dumping skal til livs. Arbeiderpartiet prioriterer det.