Frp-landsmøte sier ja til økt arbeidsinnvandring og sosial dumping

Frp-landsmøte sier ja til økt arbeidsinnvandring og sosial dumping

Arbeiderpartiet vedtok på sitt landsmøte for noen uker siden en rekke tiltak for å hindre sosial dumping. Bort med 0-timers kontraktene, bort med loven om midlertidig ansettelse, gjennomføre strenger krav til å kunne fravike likebehandlingsprinsippet, gjeninnføre kollektiv søksmålsrett, innføre AML på flerbruksfartøy, tiltak for å  unngå dumping i luftfarten, og om mulig få på plass allmengjøring av lønns- og arbeidsvilkår for sjøfolk på sokkelen.

I helga har Frp hatt landsmøte og gått stikk motsatt vei. Ikke ett av tiltakene som kunne hindret arbeidsinnvandring og sosial dumping har de vurdert. Tvert om har de kommet med ytterligere tiltak som vil øke innvandringen basert på sosial dumping.

FRP ungdom vil anmelde LO

Ungdomspartiets ved Fredrik Juel Hagen uttalte med støtte av Carl i Hagen vil starte med å  anmelde LO for korrupsjon fordi de er representert i Arbeiderpartiets sentralstyre, bevilger penger til AP og ville øke fradraget for fagforeningskontingent. Hvorfor ikke anmelde Olav Thon med det samme, han har jo finansiert Fremskrittspartiet. Økt fagforeningsfradrag er stort sett det eneste skattekuttet som garantert vil komme vanlig folk til gode og ikke gå til folk som Olav Thon. Og for orden skyld, økningen i fradraget går ikke bare til LO organiserte, men til alle fagorganiserte.

Siv nekter å gå av selv om Frp taper valget

En annen raritet. Siv vil ikke gå av selv om partiet skulle tape valget. Barnslig spør du meg. Det må være måte på å forelske seg i taburetten sin. Det er godt betalt å være finansminister, men slike tiltak for å klamre seg til jobben virker latterlig. Har man tapt valget, så har man tapt valget. Og når de andre partiene har gitt uttrykk for at de ikke vil ha med Frp i noen ny regjering så får Frp akseptere det uten å sette i gang en prosess for å bli formelt kastet. Når man først er kastet av folket så prøver man ikke på slike tjuvtriks.

Arbeidsinnvandrerne sine ytelser skal svekkes.

Trygdeytelser skal tilpasses kostnadsnivået i hjemlandet til arbeidsinnvandrere. Dette vil gjøre det billigere å bruke arbeidsinnvandrere fremfor nordmenn. Dette viser at dette partiet ikke tar problemene med innvandring på alvor. Det de snakker om er innvandrere med feil religion som flykter fra krig. Det er ikke disse som utfordrer det norske arbeidsmarkedet. Det er ikke disse som har ført til store lønnsreduksjoner i bygningsbransjen eller at lærlingeinntaket har stoppet opp. Det er det arbeidsinnvandringen som gjør, og desto billigere arbeidsinnvandrere vi aksepterer, desto verre blir det.

Innvandringspolitikken

Ikke så mye innvandringspolitikk som det pleier være fra Frp. Det er jo ikke så enkelt for partiet å markere seg nå når Sylvi Listhaug er i permisjon. Innvandringspolitikken i Norge er basert på en omforent avtale i Stortinget som alle unntatt SV er en del av. Det er den Listhaug også styrer etter i kombinasjon med hjemmelagede besvergelser.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *