Fanget opp av
Category: Lønns- og arbeidsvilkår. Sosial dumping

Ni EU land protesterer på EUs mobilitetspakke om bedre vilkår for sjåfører i transportnæringen.

Ni EU land protesterer på EUs mobilitetspakke om bedre vilkår for sjåfører i transportnæringen.

Det er nettstedet Euractiv som skriver dette. De ni landene som protesterer på EUs mobilitetspakke er Bulgaria, Ungarn, Polen, Latvia, Litauen, Romania, Kypros, Malta og Estland. De ser det hele som et forsøk på proteksjonisme for å beskytte transportselskapene i høykostlandene i EU.

Britene vil selv ta lavlønnsjobbene mens utlendinger skal få de best betalt jobbene.

Britene vil selv ta lavlønnsjobbene mens utlendinger skal få de best betalt jobbene.

Britene vil etter Brexit stenge grensenes for utenlandsk arbeidskraft og kun åpne de for arbeidstakere kvalifiserer på ulike kriterier i et poengsystem. Kravet til arbeidstillatelse skal være 70 poeng.  Dette er forslaget fra den britiske regjeringen til fremtidig politikk når det gjelder arbeidsinnvandring

Stortinget i kveld – Anniken Haugli etterkommer ILO krav. NHO servise kan ha skutt seg i foten med sin hasardiøse sykepleierlockout.

Stortinget i kveld – Anniken Haugli etterkommer ILO krav. NHO servise kan ha skutt seg i foten med sin hasardiøse sykepleierlockout.

Anniken Haugli vil kaller inn partene for å få til løsning som gjør at det ikke er mulig å bruke arbeidskamp til å sette liv og helse i fare for å oppnå tvungen lønnsnemd. Dette er bassert på ILOs anmodning etter vaskeristreiken i 2014. Dette skulle vært gjort før, men er uansett bra. Det er mange måter det kan gjøres på som ikke utfordrer kampretten.