Lokalt ansatte arbeidsinnvandrere benyttes til sosial dumping. Statsråden konfronteres i Stortinget.

Gode president !
 
Utenlandske arbeidsinnvandrere blir sikret relativt like vilkår som norske ved at tariffnemnda allmenngjør tariffavtaler.
I vedtakene inngår dekning av reise, kost og losji. Utgangspunktet for dekningen er at dette er utstasjonerte arbeidsinnvandrere  som pendler.

 Men så. Arbeidsgiverne har klart å finne et gigantisk smutthull. Polakker og Litauere og andre som kommer hit defineres ikke som utstasjonerte. De defineres som lokalt ansatte som ikke pendler hjem,  men som ferierer i hjemlandet.  

Utad ser det ut som en pendlerordning – 4 uker arbeid, 2 uker avspasering, 4 uker arbeid 2 uker avspasering. Men på grunn definisjonsendringen slipper arbeidsgiveren: 
 
Alle reiseutgiftene til arbeidstakeren, 
 
Alle kostutgiftene og 
 
Alle losjiutgiftene . 
 
Dette er sosial dumping satt i system. Hvorfor tar ikke statsråden noe som helst initiativ for å tette dette smutthullet.