Regjeringen satte i fjor ned et ekspertutvalg som skal se på bruken av private velferdsleverandører. Utvalget skal også komme med forsalg til hvordan flere Stortingsvedtak omkring lønns- arbeids- og pensjonsvilkår kan konkretiseres. Nå er det viktig at alle som har interesser på dette område gir innspill til utvalget og presser på slik av vi kan være sikre på at det leverer i forhold til de bestillingene Stortinget har gjort. 

Utvalget er ledet av Professor Kåre Hagen og har disse medlemmene: Seniorrådgiver Julia Tropina Bakke, Stipendiat Gøril Bjerkan, Professor Trond Bjørnenak, Professor Kari Nyland, Kommunaldirektør Camilla Trud Nereid , Daglig leder Rolf Røtnes, Professor Stein Kuhnle, Advokat Hugo Matre og Kjerstin Ringdal

  • Utvalget skal foreslå løsninger som kan sørge for at offentlige midler i størst mulig grad går til produksjon av faktisk velferd, og hvordan uønsket skattetilpasning i selskap som i all hovedsak er finansiert av offentlige midler, kan hindres.
  • Utvalget skal se på hvordan det kan sikres at aktører som mottar offentlige tilskudd for drift av helse- og omsorgstjenester, har lønns-, arbeids- og pensjonsvilkår på linje med det som gjelder i offentlige virksomheter.
  • Utvalget skal også vurdere hvordan det kan motvirkes at bruk av anbud i offentlig sektor, herunder ved virksomhetsoverdragelse og skifte av leverandør, svekker ansattes pensjonsvilkår.
  • I dette arbeidet er det også viktig at utvalget ser på medleverforskriften slik at ikke denne er med på å skape ulike lønns- arbeid og pensjonsvilkår i forhold til det ansatte i offentlige virksomheter har.

Alt dette ble understreket av Arbeids- og sosialkomiteen under Stortingets behandling av representantforslaget fra Bjørnar Moxnes om gode arbeidsvilkår for gode velferdstjenester. Under behandlingen i Stortinget kunne Arbeids- og sosialminister Anniken Haugen opplys at første leveranse skal komme i løpet av utgangen av dette året. Og at parallelt med ekspertutvalgets arbeid ser barne- og likestillingsministeren på anskaffelsene innenfor barnevernet, og Kunnskapsdepartementet på rammebetingelsene for barnehagesektoren. 

Innstilling fra Arbeids- og sosialkomiteen om gode arbeidsvilkår for gode velferdstjenester.