EU må endres radikalt

Faglig Nettverk: Parlamentsutvalg aviser ytterligere liberalisering av veitransport

EU-parlamentets sysselsettingsutvalg avviser store deler av  EU-kommissionens veipakke. En seier  for kampanjen mot sosial dumping, mener Det Europæiske Transportarbejderforbund

1.  Ingen skal kunne ha ukehvilen i bilen.

Nedenfor følger de viktigste punktene sitert fra Faglig nettverk. Husk dette er ikke det endelig. I EU prosessen er det flere som skal høres, men dette var iallfall positivt.

Kommissionen lægger blandt andet op til, at chaufførerne skulle kunne køre i tre uger uden ret til et længere hvil. Det har vi afvist og samtidig har vi vedtaget, at deres ugentlige hvil skal foregå på arbejdsgiverens regning under fornuftige forhold. Det skal være slut med, at udenlandske chauffører bliver tvunget til at overnatte i førerhuset under kummerlige forhold på de danske rastepladser, siger hun.

2. Utsatasjoneringsdirektivet fra dag en

ETF mener, at det er en ”virkelig sejr” for fagbevægelsen, at udvalget vedtog en ændringsforslag om, at det nye udstationeringsdirektiv skal gælde chaufførerne fra dag et, de kører i et andet EU-land. Kommissionens foreslår, at det først skal gælde efter tre dage i et andet land.

3. Maksimalt to dager med kabotasjekjøring.

Endelig har udvalget vedtaget at skærpe cabotage-reglerne, så man kun må køre cabotageture i op til to dage. Derefter skal der være en karensperiode på syv dage, før man igen kan køre cabotage i landet. Cabotagekørsel og ikke mindst omgåelse af reglerne, er en af hovedvejene til social dumping, fordi det giver udenlandske køretøjer, som bringer varer til et land, mulighed for at kører varer rundt internt i landet. I praksis har det betydet, at varetransport i Danmark i dag i stor udstrækning udføres af chauffører og lastvogne fra især Østeuropa.

Kjelde: Parlamentsudvalg afviser yderligere liberalisering af vejtransport