Høy organisasjonsgrad gir høy produktivitet. Hvorfor reduseres da fagforeningsfradraget reelt.

Regjeringenes formuleringer om å bidra til økt organisasjonsgrad og styrket trepartssamarbeid følges ikke opp i praksis. Frykten for en sterk fagbevegelse er sterkere enn alle fordelene med sterke organisasjoner og et godt trepartssamarbeid . I andre nordiske land har de 40 prosent høyere organisasjonsgrad enn norge fordi myndighetene legger til rette for kombinasjonsløsninger når det gjelder arbeidsledighetstrygd. Vårt virkemiddel har vært skattefradrag for fagforeningskontingenten. Her følger ikke regjeringen opp og det prøver jeg å få frem i innlegget mitt.