Britene vil selv ta lavlønnsjobbene mens utlendinger skal få de best betalt jobbene.

Britene vil selv ta lavlønnsjobbene mens utlendinger skal få de best betalt jobbene.


Britene vil etter Brexit stenge grensenes for utenlandsk arbeidskraft og kun åpne de for arbeidstakere kvalifiserer på ulike kriterier i et poengsystem. Kravet til arbeidstillatelse skal være 70 poeng.  Dette er forslaget fra den britiske regjeringen til fremtidig politikk når det gjelder arbeidsinnvandring.

Utgangspunktet er at grensen skal stenges for ikke faglært arbeidskraft og arbeidskraft som ikke snakker engelsk. Alle, med noen unntak,  må ha et tilbud om jobb til en lønn på minst 317.000 kroner for å få arbeidstillatelse.  Dette tilsvarer omtrent 85 prosent av medianlønnen i UK. Hadde vi skulle gjort det samme i Norge hadde kravet vært at ingen skulle få jobb om de ikke hadde en jobb å gå til med en årslønn på minst 450.000.

Både arbeidsgivere, fagbevegelse og opposisjonspartiene – Labour og De Liberale har vært ute og tatt avstand fra forslaget. Arbeidsgiverne mener det vil føre til bedriftsnedleggelser og det største forbundet i UK – Unison – som organiserer helsearbeidere,  har sagt det vil være en katastrofe for det britiske helsevesenet.

Den desidert viktigste grunnen til at britene forlot EU var å bli kvitt arbeidsinnvandringen. En slik løsning kan nok derfor appellere til mange av de nye Toryene (folk som tidligere stemte Laboer, men som denne gangen stemte konservative for å sikre Brexit).

Samtidig vil jeg tro det også kan føre til situasjoner som ikke er like populær.  Stenger man ute alle lavlønte arbeidsinnvandrere må britene selv ta disse jobben. Samtidig vil høytlønnsjobbene i økt grad gå til utlendinger. For det er ingenting som tyder på at Britene ønsker å kvitte seg med et lavlønnsprobem. Britene har innen EU, sammen med Irland, vært det landet som har flest lavlønte om man holder utenfor de tidligere Øst Europeiske landene.  Minstelønnen er idag 104 kroner per time, men selv om den reguleres opp til 111,- per  1. april vil dette ikke endre bildet overhode.

Saken jeg kommenterer her hentet fra the Guardian. Her vises hele poengsystemet som legges til grunn. Saken en kan leses i sin helhet  her.   The Guardian

One thought on “Britene vil selv ta lavlønnsjobbene mens utlendinger skal få de best betalt jobbene.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *