Stortinget i kveld – Anniken Haugli etterkommer ILO krav. NHO servise kan ha skutt seg i foten med sin hasardiøse sykepleierlockout.

Anniken Haugli vil kaller inn partene for å få til løsning som gjør at det ikke er mulig å bruke arbeidskamp til å sette liv og helse i fare for å oppnå tvungen lønnsnemd. Dette er bassert på ILOs anmodning etter vaskeristreiken i 2014. Dette skulle vært gjort før, men er uansett bra. Det er mange måter det kan gjøres på som ikke utfordrer kampretten.