Streik eller lockout skal kunne brukes uten at liv eller helse settes i fare. Anniken Haugli kaller inn partene.