Den demokratiske sosialismen på fremmarsj i Baltikum

Den demokratiske sosialismen på fremmarsj i Baltikum

Etter borgerkrigen i det tidligere Jugoslavia forsvant de sosialistiske ideene og visjonene fra det politiske landskapet. Nå dukker de opp igjen og der er ungdommene som er målbærerne. Det viser seg nå også i valg.

Les mer i Magasinet Europa: Den demokratiske socialisme atter på fremmarch i eks-Jugoslavien – Magasinet Europa