ETUC (Europa LO) skeptisk til nytt sanksjonsdirektiv overfor arbeidsgivere

ETUC (Europa LO) skeptisk til nytt sanksjonsdirektiv overfor arbeidsgivere

Den europeiske fagbevegelsen er skepsis til ett nytt direktiv om sanksjoner og foranstaltninger over for arbeidsgivere som har ansatt  tredjelandsborgere med ulovlig opphold. De mener dette ikke er et godt verktøy for  immigrasjonskontroll,   og at det ikke vil forbedre vilkårene for irregulære arbeidsinnvandrere.

Kilde: ETUC Position on the Implementation of the Employers Sanctions’ Directive | ETUC