Hvordan kan noen tro at EU kan gi oss bedre betingelser enn sine egne medlemsland ?