Svenske forskere har funnet ut at svenske kommunen splitter opp anbudene slik at de skal komme under EUs terskelverdier. De skriver at det kan skyldes at «ansatte i kommunen helst vil unngå de vanskeligere EU-prosedyrene og dermed deler opp anbudet. En annen forklaring kan være ønsket om å prioritere lokale leverandører og – for å bruke oppgavens ordlyd – manipulerer for lettere å kunne gi disse kontrakter».

 

Kilde: Svensk forskning: Manipulerer kontraktsverdi for å komme under EU-tersklene – Anbud365