Nytt utstasjoneringsdirektiv gir full norsk lønn og tariff til alle utlendinger uten å gå veien gjennom allmenngjøring.

EU parlamentet vedtok i går et nytt utstasjoneringsdirektiv. . Dette har vært jobbet lenge med, men endelig er det på plass.

Ingen kan jobbe under norsk lønn

Ingen utstasjonerte arbeidere kan nå jobbe til lavere lønn og tariffvilkår enn det som gjelder i utstasjoneringslandet. Vi trenger ikke lenger å gå veien om allmenngjøring av minstelønn og enkelte deler av avtalen. Nå skal det være lik lønn, og tariffavtalen som dekker område skal gjelde fullt ut.

Reise, kost og losji kan ikke inkluderes i lønn

Det går klart frem at reiser, kost og losji skal betales av arbeidsgiver og kan ikke ses på som en del av lønnen og trekkes ifra. Det er også sagt klart ifra om at innkvarteringen av arbeidstakere skal være i samsvar med det som anses som gode vilkår i Norge.

Dette betyr et kraftig hopp for mange sammenlignet med dagens system for allmenngjøring.

Nytt utstasjoneringsdirektiv gir nye muligheter for flerbruksfartøy

På sokkelen betyr nytt utstasjoneringsdirektiv, litt ut fra hvordan norske myndigere tilpasser lovverket, at utlendinger som jobber på flerbruksfartøy skal ha samme lønn som gjelder for tarifferte som jobber på samme sted. Dette blir meget spennende å se hvordan regjeringen håndterer.

Det er mye mer som kunne vært gjort, men dette er alle fall et skritt i riktig retning for å demme opp for sosial dumping.

I transportsektoren gjenstår det enda en kamp.

Transportsektoren dekkes ikke. Det vil en komme tilbake til. Men som kjent, der står det også en kamp som må vinnes. Fagbevegelsen og transportarbeiderne i Europa mobiliserer, og de må må ha full støtte i den kampen de fører. Heldigvis er vi fortsatt med i den Europeiske fagbevegelse og kan delta i denne kampen.

Pressemelding fra EU om endringene

Bli med i Facebookgruppen Ja til EØS