Senere i dag eller i morgen starter Trump handelskrigen – får se om han tørr. EU klare med mottiltak.

Mange av avisene skriver idag om Trump allerede i dag eller i moren slår fast at US vil iverksette handelskrigen mot storparten av verden. Overfor EU, Canada og Mexico har iverksettelsen vert utsatt til fredag. Med beskyttelsestoll i EU kan dette bli ille.

Handelsbalansen er ikke skeiv.

Det skal noe til at USA skal vinne frem med denne fremgangsmåten.  De får hele verden imot seg på noe som like gjerne kan slår tilbake på dem selv.

Det er riktig at på noen områder, som industrivarer f.eks. kjøper USA mer fra EU enn motsatt. Men da ser en ikke på heltene i handelen. EU observer skriver idag at Amerikanske bedrifter tjener minst like mye penger i Europa som Europeiske bedrifter i USA. EU mener derfor det ikke er et skeivt forhold.

Viktigheten av at vi har EU som en blokk

Dette viser også viktigheten av et EU står sammen som en blokk, En og en ville de 28 EU landene  blitt et lett offer for USAs handelskrig, men ved at EU står samlet i en felles tollunion så vil der være likeverdige parter. Handelskrigen retter seg også mot Kina. Dette vil fremtvinge et felleskap mellom Kina og EU som kan svekke  USA på sikt.

Vi har valgt å stå alene. Tolløkningen på stål og aluminium til USA rammer ikke oss så mye fordi vi ikke har så stor eksport dit. Men beskyttelsestollen som EU kan bli nødt til å sette iverk kan også ramme oss i og med WTO kravene til likebehandling av alle utenfor unionen. Vi kan kanskje få et unntak fordi vi allerede er så integrert i EU.

Amerikanskeid aluminiumsindustri i Norge.

En annen ting som gjenstår å se er hvordan dette vil påvirke den amerikansk eide aluminiumsindustrien i Norge. Alcoa har stor produksjon i Norge. I USA har de lagt ned deler av sin industri. Og det er nettopp slike forhold Trump vil gjøre noe med, få liv i nedlagte industrisamfunn som skal gjøre USA «Great Again». Kan ny giv i Alco i USA få betydning for Alcoa Norge ?

Bli med i Facebookgruppen Ja til EØS