Bli med i Facebookgruppen Ja til EØS

Bli med i Facebookgruppen Ja til EØS

Holder på å bygge opp denne gruppen og vi håper på at flest mulig blir med. Mange har allerede tegnet seg ,  men vi trenger flere for å få markert støtten til vår viktigste avtale med EU – EØS avtalen.

Bli med i gruppen Ja til EØS. Eller gå inn på Facebook og finn gruppen der. 

Selv om EØS tilslutningen er stor når en spør folk om de ville stemt ja til EØS, så har alikevel motstanden økt ganske betraktelig i enkelte miljøer. På landsmøtene i fler LO forbund ser vi nå sterkt motstand, og det samme har vi sett på LO kongressen. Det vil ha store konsekvenser for Norge om vi skulle måtte si opp denne avtalen. Mye av motstanden skyldes feil politikk fra regjeringene som blir adressert feil.

Nei til EU bruker idag mye mer tid på å fortelle om hvor ille EØS avtalen er enn å fortelle om motstanden mot EU. Europabevegelsen er for EU, men ser samtidig EØS avtalen som et hinder for fullt medlemskap. Det er derfor alt for få som jobber for å styrke EØS avtalens omdømme.

Avtalen gir oss tilgang til det indre marked med 500 millioner mennesker. Dette er svært viktig for oss, men den omfatter mer. Den dekker også det Europeiske samarbeid på andre samfunnsområder, først og fremst forskning, utdanning, miljøvern, forbrukerpolitikk, kultur, sysselsettingspolitikk, sosialpolitikk, likestilling, turisme og små og mellomstore bedrifter. Dette samarbeidet ivaretas i hovedsak i form av deltakelse i programmer. Jeg ønsker med denne gruppen å styrke EØS avtalens omdømme slik at vi ikke mister den på grunn av at folk som er positiv til den ikke har et organ som får frem fordelene med avtalen.

Bli med i gruppen Ja til EØS.  Eller gå inn på Facebook og finn gruppen der. 

 

Stengt for kommentarer.