Boye Ullmann argumenter som ingenting har skjedd med EU siden 94. Jeg svarer han i dagens Klassekampen

I et svar til meg i Klassekampen på fredag sier Boye Ullmann at jeg ikke har saklig belegg for å gjøre Jeremy Corbyn til EU-tilhenger. Jeremy Corbyn sa selv at han var for at Storbrittania skulle forbli EU medlem.  Labour hvor han er partileder sloss for å bli,  og fagbevegelsen som var hans viktigste støttespiller sloss for å bli.

Det holder for meg. 

Det er mulig å være kritisk til EU og samtidig være for medlemskap.

Men det som har vært poenget mitt er at begreper som EU tilhenger eller EU motstander er helt upresise i forhold til spørsmålet om en bør være med i EU eller ikke. Corbyn har selv sagt at det er fullstendig mulig å være kritisk og fortsatt være overbevist om at man bør fortsette å være medlem. 

Det er dette skillet Ullmann later som han ikke ser. 

Han tar ikke på noen måte inn over seg alle de endringene som har skjedd i institusjonen EU etter vi sa nei i 94. 

Rikmannsklubben EU

Da vi hadde EU avstemmingen i 1994 besto EU bare av 12 land. Idag er de 28.  Vi kalte i 1994 EU for en rikmannsklubb. Etter østutvidelsen er det helt feil. Det er et solidarisk prosjekt som overfører midler fra vest til noen av de fattigste landene i Øst-Europa. Rikmannsklubben er EFTA hvor skatteparadiset Sveits er større enn alle oss andre tre land til sammen. 

Det demokratiske underskuddet i EU

Vi klagde i 1993 på det demokratiske underskuddet i EU. I etterkant er det gjennomfør direktevalg til parlamentet. Ingen lover (direktiver, forordninger) kan vedtas uten parlamentets godkjenning. Parlamentet kan kaste kommisjonen. De utnevner president for kommisjonen (Regjeringssjefen). I 1994 var oppfatningen den at meldte vi oss inn, kunne vi ikke melde oss ut igjen. I dag er det klare prosedyrer for det.  

Bli med i Facebookgruppen Ja til EØS

EU blir stadig viktigere for oss og i verden.

Ullmann snakker om 12000 direktiver som vi har implementert.  Selv om det kun er omlag 350 av disse som har krevd endringer i norsk lovverk, så er integrasjonen stort. Norge er mye mer integrert med EU idag enn i 1993. Vi er med i  ca. 30 av de 40 EU-byråene,  Europol, Schengen, Acer,  osb. På den internasjonale arenaen ser vi at EU stadig vekk blir viktige for oss. Ting som Google skatt, styring av finansvesenet, CO2- kvotebeskatning, personvernlovgivning som respekteres av gigantene.

EU avgjørende for global miljøkamp

Ikke minst innen miljø og klimakampen har EU styrket sin betydning. Det store argumentet mot EU i 1993 var at medlemskap ville være et hinder i miljøkampen.Ingenting har vært mer feil.  Andre giganter som Russland, USA og Kina går ikke i front i noen av disse kampene. 

Landbruket har vi bygd ned selv om vi har stått utenfor EU

Da vi sa nei i 1994 var hensynet til landbruket en viktig årsak. Rundt 1990 var det omlag 100.000 gårdsbruk i Norge. Idag er det rundt 40.000. Reduksjonen vi fryktet har skjedd selv med landbruket utenfor. EU land som Østerike derimot bygger opp et jordbruk som mange ser på som et småskala bærekraftig mønsterjordbruk.

EU er for offenlig styring, men venstre og høyre i politikken vil styre ulikt.

Og når det gjelder politikk Boye Ullmann: EU er for offentlig styring av jernbane, sykehus, post, energi, arbeidslivet. Men på samme måte som i Norge er det uenighet om hvor langt en skal gå fra direkte offentlig drift til privat drift på anbud. Den nordiske modellen er mer utbredt i EU enn i Norge. 

La oss ta skrittet fult ut. Bli medlemmer og øk norsk påvirkning av fremtiden til norske innbyggerne.