Kampen om flere kabler fortsetter

Kampen om flere kabler fortsetter

Denne kronikken har tidligere stått i Nationen

Tom Nysted i Agder Energi og Oluf Ulseth i Energi Norge er utrettelige agenter for å få bygget flere strømkabler ut av Norge. Helst til Storbritannia. Ikke så rart, strømprisene i Storbritannia varierer mellom 50 og 100 prosent over det de er her i landet.

Ønsker sugerør inn i det britiske prisnivået

Kraftbransjen vil ha sugerør inn i det britiske prisnivået, og kabler til Storbritannia vil drive strømprisene her i landet videre opp. Det nekter ingen for, heller ikke Nysted og Ulseth. Diskusjonen går på hvor mye prisene vil stige.

I diskusjonen om nye kraftkabler brukes derfor mye kreativitet på å bagatellisere priseffekten nye kabler vil ha her i landet. Ifølge kabelforkjemperne har Statnett i løpet av fem år tjent 2,8 milliarder brutto på de eksisterende utenlandsforbindelsene. Når drift og investering er dekket, har hele 674 millioner gått til å redusere nettleien for norske strømkunder. Det høres jo fint ut! Og den nye strømkabelen som Statnett vil bygge til Storbritannia, den vil, ifølge kabelforkjemperne, øke strømprisene med bare to små øre i 2030. Det unngås behendig å nevne at økningen trolig blir dobbelt så stor når kabelen planlegges satt i drift, i 2021. Så tenker du kanskje at 4 øre er vel heller ikke all verden. Og det er riktig, isolert sett. For en normalhusholdning med snittforbruk på 20.000 kwh betyr det med moms 1000 kr i året. For industribedrifter, for næringsdrivende av alle slag i vårt langstrakte land, for småbedrifter og også for alle i landbruket, kan nok prisøkningen gi langt styggere tall. Men så får vi jo alle være med på å dele på de 674 millionene!

Men stopp litt, her må du ikke la deg lure

Hvorfor opererer «kabelagentene» med millioner over fem år når de skal fortelle gladhistorien om hva eksisterende kabler bidrar med i redusert nettleie, men med øre pr kilowattime for en ennå ikke lagt kabel når de skal fortelle om den «beskjedne» prisøkningen nye kabler vil gi her i landet? For hvis englandskabelen vil drive strømprisen opp, så har vel de eksisterende utenlandskablene også gjort det? Riktig, kablene som gir oss de 674 millionene på deling, de har drevet prisene her i landet opp til nivået på kontinentet, et nivå som er skyhøyt over hva det koster å produsere vannkraft her i landet. Priseffekten fra Statnetts planlagte kabel til England vil legge seg på toppen av dette.

: Plastic Fantastic og symbolpolitikk er ikke bærekraftig

Og stopp gjerne opp litt til. Det er mer.

De 674 millionene i redusert nettleie, over fem år, hva blir det, fordelt per kilowattime (kwh)? I de fem årene ble det produsert ca 675 TWH i Norge, 675 milliarder kwh. Disse kilowattimene har altså blitt «sponset» av utenlandsforbindelsene med 674 millioner kroner. Det blir 0,1 øre pr kilowattime! For standardfamilien vår blir det svimlende 20 kroner, over fem år. 4 kr pr år. Det blir det økt levestandard av! Hvor mye strømprisen har steget i løpet av de samme fem årene, på grunn av de samme kablene, det sier kraftkarene lite om. Men det er garantert langt mer enn de 2-4 ørene Statnetts Englands-kabel vil gi.

I sum blir dette slik: De eksisterende utenlandsforbindelsene har på fem år gitt oss 674 millioner kroner i redusert nettleie. Det blir 135 millioner i året. Den ene nye kabelen som Statnett vil bygge til Storbritannia, vil alene gi norske forbrukere en ekstra strømregning på 2700 millioner, hvert år, hvis prisstigningen blir på 2 øre. Blir økningen 4 øre, som det ligger an til når kabelen settes i drift i 2021, blir økningen 5400 millioner. Og jeg minner om, dette er per år!

Strømselgeren kan smile hele veien til banken

Dette er en ekstremt dårlig handel for de som kjøper strøm, rundt om i vårt vidstrakte land. De som selger strøm i Norge kan derimot gni seg i hendene og smile, hele veien til banken.

Men kraftselskapene er ikke fornøyd. De vil ha flere kabler. Tom Nysted i Agder Energi har snakket om fire til, og helst til Storbritannia. Tidligere hadde Statnett enerett til å bygge utenlandskabler. I fjor gav imidlertid Venstre regjeringen flertall i Stortinget for at kraftselskapene kan få bygge egne kabler. Under debatten 18.oktober uttalte Senterpartiets Marit Arnstad bl.a. følgende:

«Det er lett å se for seg at en har behov for store oppgraderinger av eksisterende nett for å håndtere kapasiteten som en ny kabel gir, og prinsippet er at det må norske forbrukere dekke gjennom en høyere nettleie. Da betyr det paradoksalt nok at norske forbrukere skal betale mer i nettleie for å få høyere strømpris. Det er et dobbeltgrep som jeg tror det vil bli veldig vanskelig å forklare norske forbrukere». Som vi har sett, kraftselskapenes folk prøver så godt de kan. Først og fremst ved å tilsløre så godt som mulig hva som faktisk skjer.

Det må nå under ale omstendigheter sies nei til flere kabler

Endringen i energiloven har allerede utløst den første konsesjonssøknaden. Det gjelder kabelprosjektet NorthConnect, som eies av Agder Energi, Lyse Energi, E-CO og svenske Vattenfall. Denne kabelen vil få samme kapasitet som Statnetts planlagte kabel, 1400 megawatt (MW). De to kablene til Storbritannia (hvis de blir bygd) vil ha en kapasitet som tilsvarer ca 20 prosent av all norsk vannkraft. Men all eksport i kablene må nødvendigvis hentes fra eksisterende produksjon, kabler skaper ikke ny kraft. Effekten vil dermed bli en galopperende prisstigning her hjemme, akkurat det hensikten er.

: Ingen nye strømprisdrivende utenlandskabler

Både Arbeiderpartiet og Senterpartiet har nå programfestet at kraftselskapene ikke skal få bygge egne kabler til utlandet.

På en lang rekke politikkområder kan det være vanskelig å skille mellom de to regjeringsalternativene som avtegner seg mot høstens valg, enten det gjelder skole, helse eller eldreomsorg. På energi- og strømprisområdet er det derimot nå helt klart at en regjering ledet av Jonas Gahr Støre vil føre en helt annen politikk enn en ny regjering Solberg.

Mange ønsker at vannkraften vår fortsatt skal gi en konkurransefordel for næringslivet her i landet, være et gode for folk flest og ikke et spekulasjonsobjekt for kraftselskapene.

På dette området har velgerne nå klare alternativer den 11. september!

Søviknes må gjerne sloss for høyere kraftpriser, jeg vil sloss for lavere

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *