EUs minstelønnsdirektiv avgjøres snart

EUs minstelønnsdirektiv avgjøres snart

LOs Brusselkontor skriver at det «tikker ubønnhørlig ned mot et nytt EU-direktiv som skal regulere minstelønn i alle EU-land. Et svensk forsøk, med dansk støtte, ser ikke ut til kunne sikre nasjonale unntak fra hele direktivet»

Vedtas direktivet slik det ønskes av fagbevegelsen skal ingen betales lavere enn 60% av medianlønnen og 50% av gjennomsnittslønnen i landet. Det vil medføre at 24 millioner EU borgere løftes i lønn. Hele 18 prosent av den tyske arbeidsstyrken blir løftet og arbeidsstyrken i mange andre land enda mer.

Kilde: EUs minstelønnsdirektiv avgjøres snart | Landsorganisasjonen i Norge