Ungdommen blir mer positive til EU

Ungdommen blir mer positive til EU

Klassekampen hadde 17. februar et intervju med Rød Ungdoms leder Liv Müller Smith-Sivertsen, som er bekymret for at ungdom ser ut til å bli mer positive til EU. Jeg merker at mange på venstresida og særlig i klimabevegelsen er blitt mer positive, eller i hvert fall mindre skeptiske og mer nøytrale, sier hun.

Dette er et fenomen vi ser over hele Europa. Ungdom, særlig de av dem som står til venstre politisk, samler seg om EU. Under Brexit-avstemningen i 2016 stemte et klart flertall av unge mot å forlate EU. Tendensen er enda tydeligere nå, sist i en meningsmåling 31. januar der 70 prosent av britene mellom 18 og 34 mente at utmeldingen var en feil.

Tendensen gjenspeiler seg også på interessante måter i de norske ungdomsorganisasjonene på både nei- og ja-siden. Jan Christensen i Drammen Nei til EU skriver på Facebook at Ungdom mot EU bare har 208 medlemmer i 2023, mens Europabevegelsens ungdom har det dobbelte.

Det som burde bekymre aller mest, nevner han imidlertid ikke: At alle de nye medlemmene som rekrutteres, i hovedsak kommer fra Fremskrittspartiets ungdom. FpU-ere er i ferd med å overta organisasjonen SV, Rødt og Senterpartiet så langt har dominert fullstendig.

FpU-leder Simen Velle er valgt leder for Ungdom mot EUs valgkomite. Som Mari Skurdal påpeker i Klassekampens leder 20. februar, har han ennå ikke bestemt seg for om han er EU-motstander eller ikke, til tross for at organisasjonene han leder, har programfestet at de er mot norsk medlemskap. Frp har i tillegg til Velle ytterligere en representant i valgkomiteen, mens Rødt, SV og Sp bare har en hver.

Den dyktige sunnmøringen Lars Barstad Løvold ble kåret til årets FpU-er. Han er også valgt til nestleder i Nei til EU sentralt. I et intervju blir han spurt om drømmesamfunnet sitt. Han svarer som det seg hør og bør: «I mitt drømmesamfunn har vi en minimal stat, et svært fritt marked uten statlig innblanding. Menneskets frihet står veldig sterkt, men samtidig vil jeg at staten ivareta norsk kultur, historie og interesser.» Beskrivelsen har vel til fram nå vært noe mer i retning av Nei til EUs «drømmehelvete», men passer som hånd i hanske med FpUs program, der de vil «…arbeide for å redusere tollmurer mellom stater og sikre fri flyt av varer, tjenester, kapital og arbeidskraft.»

Christensen avslutter innlegget med å si «For Nei til EU er det livsviktig å ha ungdommen med på laget når en ny EU-kamp skal vinnes.» Jeg sier bare: Dette skal bli moro! Når tusenvis av gamle EU-motstandere (Nei til EU har 20.000 medlemmer, halvparten av dem pensjonister, ifølge Christensen) reiser seg til kamp mot EU og de fire frihetene i sammen med sine nærmeste allierte, Ungdom mot EU, som sloss mot mot EU, men for en minimal stat og for de fire frihetene.

I Klassekampen den 24. februar kommer Leif Sande fra Europabevegelsen med en rekke feilaktige påstander. Sande viser hvor lite kunnskap Ja-bevegelsen egentlig har om sin motpart i den norske EU-debatten. Sande kommer med blant annet følgende påstand: ‘’At alle de nye medlemmene som rekrutteres i hovedsak kommer fra Fremskrittspartiets ungdom. FpU er i ferd med å overta organisasjonen SV, Rødt og Senterpartiet så langt har dominert fullstendig.’’

Dette kan jeg, som leder av Ungdom mot EU, si er totalt feil. Dette er en påstand som Sande ikke har noe belegg for. En slik påstand framstår som et simpelt triks fra Europabevegelsen.

I vårt nyeste lag, Nedre Glomma Ungdom mot EU, er det kun en person fra FpU. Resten er fra SU og RU. I vårt fylkeslag i Rogaland er det kun to personer i styret fra FpU, men to av de andre er fra AUF og en fra SV. I fylkeslaget våres i Trøndelag er det to fra FpU i styret, men over dobbelt så mange fra Senterungdommen.

En forstår jo godt at Sande ikke har fulgt med ordentlig, når han skriver at «Lars Barstad Løvold ble kåret til årets FpU-er. Han er også valgt til nestleder i Nei til EU sentralt.’’ Sist jeg sjekket, er Løvold valgt som politisk nestleder hos oss i Ungdom mot EU og ikke i Nei til EU. Leif Sande virker å prøve seg på et billig forsøk på å splitte og sette ulike unge engasjerte med forskjellig politisk bakgrunn opp mot hverandre i organisasjonen. Vi i Ungdom mot EU skal ikke gi Europabevegelsen den gleden!

Ungdom mot EU vokser, med stadig flere nye lag rundt omkring i landet. I tillegg har vi fått flere titalls nye tillitsvalgte i organisasjonen som er klare for å gjøre en innsats for og sikre at ungdommen ser hvor dårlig et norsk EU-medlemskap ville vært for Norge.

Stengt for kommentarer.