Motstanden mot EU blir mer og mer en ytre høyre-sak

Motstanden mot EU blir mer og mer en ytre høyre-sak

I Klassekampen 2. mars mener Kim Hamre, leder i Ungdom mot EU, at jeg gjorde organisasjonen hans urett da jeg brukte utviklingen i Ungdom mot EU som eksempel på en utvikling lik den vi ser i Europa, hvor det er ytrehøyrepartiene som står for EU-motstanden, og hvor venstresida ser på EU som en solidarisk organisasjon som muliggjør fellesskapsløsninger, gir fred og styrker velferden (Klassekampen 24. februar).

Motstanden mot EU blir mer og mer en ytre høyre-sak, med motstand mot fellesskapsløsninger, strengere innvandringspolitikk og stor skepsis til klimapolitikk. Det var det jeg prøvde å få frem da jeg viste til at FpU er den gruppen som Ungdom mot EU rekrutterer mest fra. Jeg kan ikke forstå hvorledes Kim Hamre kan si at det jeg skriver, er totalt feil. Jeg bygger jo på hva Kim Hamre selv sa til i et intervju med iNyheter nylig: «Vi har hatt svært mange nye innmeldelser den siste tiden. Vi har opprettet nye lokallag rundt om i landet, og flere er i ferd med å opprettes. Spesielt ser vi mange nye medlemmer med bakgrunn fra FpU»

På nettsiden til Ungdom mot EU finner jeg at de har fem fylkeslag som de nå har fått opp å gå: Møre og Romsdal, Rogaland, Agder, Midt-Troms og Trøndelag. Samtlige av disse har ledere med verv i FpU. Hvorvidt dette vil gjøre at FpU vil overta Ungdom mot EU, gjenstår å se. Det betyr i alle fall at det tegnes det samme bildet i Norge som ellers i Europa; det er ytre høyre som mer og mer representerer motstandskampen mot EU.

Jeg beklager at jeg skrev at nestleder i Ungdom mot EU sentralt, Lars Barstad Løvold (også FpU), var nestleder i Nei til EU. Han ble valgt som nestleder i Ungdom mot EU på landsmøte i 2023 som motkandidat til valgkomiteens kandidat.

Stengt for kommentarer.