Dette vil sikre at Norge får mulighetene til å kunne få delfinansiert store infrastrukturprosjekter som kan bidra til nye arbeidsplasser innen havvind, hydrogen og batteriteknologi. Dette må da åpenbart være fornuftig.

Her er hva NHO Brusselkontor skriver fra møte mellom EUs energiministre denne uken:

«Forrige uke møttes EUs energiministre, og høyt på agendaen stod behandling av Kommisjonens forslag til revidert TEN-E rammeverk (rammeverket for europeisk energiinfrastruktur), som angir hvilke type energiinfrastruktur som kvalifiserer til status som Project of Common Interest (PCI) og kan hente finansiering gjennom EUs Connecting Europe Facility. Den nye strategien bygges i stor grad rundt mellomlandsforbindelser, hydrogeninfrastruktur og oppskalering av et fremtidig havbasert kraftnett for kunne få fart på utbygging av havvind i Europa. Norge har foreløpig ikke tatt TEN-E inn i EØS-avtalen, noe NHO har tatt til orde for som følge av det økte fokuset i rammeverket for å bygge opp under EUs industristrategier. Ved å stå utenfor rammeverket, mister Norge muligheten til å få delfinansiert store infrastrukturprosjekter som kan bidra til nye arbeidsplasser innen havvind, hydrogen og batteriteknologi.»

LEs mer om saken: EU countries agree to prolong funding for selected gas projects, with caveats – EURACTIV.com