Det er mange kommuner med flertall av høyrepartier – og før forrige kommunevalg var det ennå fler.

Høyrepartiene kan kutte skattene i de kommunene de styrer, men gjør det ikke.

Men, det er ingen høyrestyrte kommuner i Norge – verken nå eller tidligere – som har foreslått å ta bort formueskatten i sin kommune. Fakta er at formueskatten var todelt, kommunal og statlig. Nå er det i all hovedsak bare kommunene som tar inn formueskatt. Den statlige formueskatten er så å si borte. Kommunene er ikke pålagt å ta inn verken formueskatt eller eiendomskatt. Kommunene kan faktisk også sette ned den alminnelige skatten. Når INGEN kommuner setter ned verken den alminnelige skatten eller formueskatten, men tvert i mot også innfører eller beholder eiendomskatt – også høyrestyrte kommuner, så handler dette selvfølgelig om prioriteringer. Hensynet til barnehage, skole, omsorg, sykehjem, kultur og mange andre tjenester innbyggerne både trenger og ønsker – går selvsagt foran skattekutt. Også i høyrestyrte kommuner.

Staten skal ikke kompensere for skattekutt som kommunene selv vedtar.

Hvorfor skal staten kompensere kommuner som tar bort formueskatt? Ville det være riktig å kompensere f.eks Bærum kommune som henter inn hele 300 millioner på formueskatt (som de ikke er pålagt å hente inn) – bare fordi det akkurat i denne kommunen har hopet seg opp med utallige formuede rikinger?
Dersom regjeringen velger å prioritere kompensasjon av kommuner som velger å redusere eller fjerne formueskatt, vil dette fort føre til tidenes forskjellsbehandling mellom rike og fattige kommuner. De rike skal kompenseres for sin rikdom, mens de fattige kommunene ikke får noe. For så vidt ikke en ukjent skatteprofil fra høyresiden i norsk politikk, men. Dette blir for drøyt og vanskelig å selge inn til folket.

Vi de vente med til etter valget med å gjøre de rike kommunene rikere og de fattige?

Derfor stoppet de med å ta bort den statlige delen av formueskatten – og venter vel til etter valget med det usolidariske, ufyselige og upopulære grepet det vil være å fjerne hele formueskatten og samtidig kompensere kommunene for tapet krone for krone – uten noen form for solidarisk fordeling. Vær våkne – og særlig journalister bør her være på. Her får de frem de rendyrkede konfliktlinjene i norsk politikk. Fronten mellom de som vil gi mer til de med mye – og de som vil fordele mye mer.