En av de påstandene som florerer i den politiske debatten er at Frp og Høyre har satt ned formueskatten. Det har de ganske kraftig – for noen. Men for mange bedriftseiere har Frp og Høyre sørget for en sterk økning. La meg med en gang si at dette hadde også skjedd med Arbeiderpartiet ved roret, men forskjellen et at vi aldri har forespeilet noen redusert formueskatt slik Frp og Høyre har. Og derfor heller ikke har sett oss nødt til å bløffe om resulatet.

Skatt ned, skattegrunnlag opp

Rent formelt har de satt ned skatteprosenten. Men det hjelper ikke så lenge grunnlaget av det skatten skal betales av er blitt satt opp. Spesielt er dette ille for bedrifter som selv eier arealer og bygninger som de benytter seg av. Disse har fått en svært kraftig økning.

Løftebrudd

Slikt sett føyer forklaringene inn i rekken av løftebrudd. Ikke så ulikt det som skjedde med bompengene. De skulle også reduseres, helst avvikles, men de har økt. Stem likevel på meg sier Solvik Olsen, jeg er selve garantisten mot bompenger.

Ulike skatteskjebner

Det er ikke så mange dagene siden Bjørn Dæhli stor fram og klaget over formueskatten fordi han måtte betale 3 millioner i formueskatt av en formue på 350 millioner. Dersom dette er det eksempelet vi skal legge til grunn når det gjelder formueskatten synes jeg ikke det er grunn til å gjøre de store endringene.

Men det er noen situasjoner skatten kan være vanskelig å forklare. Traff en lokal bedriftseier som hadde overtatt en relativ stor familiebedrift, og for å ikke sette arbeidsplassene i fare hadde han valgt å ta ut lite i lønn. Da regningen på formueskatten kom utgjorde de noen titusen og han den følte gjorde et stort innhogg i økonomien. Så vi bør absolutt fortsette diskusjonen om problemstillingen.

Norske skatter må alltid kunne konkurrere med utlandet

På den annen side tror jeg de negative sidene ikke har all verdens utslag. Og dersom motstanderne av formueskatt ikke har noen bedre å vise til enn Bjørn Dæhli, er det ikke stor grunn til å gjøre endringer. Alle skatter har ulike negative sider, og forholdet til utlandet er ikke annerledes enn det som gjelder andre skatter. Norske avskrivingsregler og selskapskatter må kunne konkurrere med utlandet uansett.

Poenget med formueskatten er at du skal betale skatt av det du eier – formuen din. Det er den eneste skatten som er noenlunde treffsikker og som gjør at også rikingene i landet tvinges til å betales skatt. Og et skattesystem der rikingene også betaler skatt er vi nødt til å ha. I dag kommer de med de støreste formuen alt for lett unna og må få høyere beskatning.

Skatt etter evne

Skatt etter evne er fortsatt det viktigste prinsippet.  Arbeiderpartiet går nå til valg på at normale inntekter skal få lavere eller like skatter. Høyere inntekter noe mer. Utenlandske selskaper i Norge og store formuer skal betale mer. Og selskapsskatten skal reduseres.