Høyre og Frp sine saker holder ikke – nå stjelere de våre

Høyre og Frp sine saker holder ikke – nå stjelere de våre

Valget nærmer seg med stormskritt og det er mindre enn tre måneder igjen til valget. Det er bra, men ikke troverdig, når vi nå ser Høyre og Frp «stjele» sakene våre.

Arbeiderpartiet vil skape et bedre arbeidsliv

Arbeiderpartiet har gjort dette til et valg der både arbeidsplasser og innhold i arbeidslivet skal gjøres noe med. Vi har blant annet sagt at vi vil ha bort null timers kontraktene og utrede norske lønninger for sjøfolk på norsk sokkel og i norsk farvann.

Dette har vært null støtte til fra Frp og Høyre så langt. Plutselig nå like før valget,  så snur de. Nå skal det plutselig lages et regelverk som fjerner mulighetene til å ansette folk fast på null timers kontrakter og så vel Frp som Høyre har sluttet seg til forslaget om å utrede norsks lønns- og arbeidsvilkår på sokkelen og i norske farvann.

Høyre redd for proteksjonisme

Høyre var det siste partiet som sluttet seg til forslaget. De har sagt at de kan gå med på en utredning, men selv om utredningen skulle muliggjøre norske lønns- og arbeidsvilkår vil de de kunne være i mot løsningen fordi det er proteksjonistisk politikk. Noe de seier de er imot. Derfor vil de i utredningen spesielt vektlegge å finne ut de negative betydningene av proteksjonisme. Skulle de finne på å gå med på det har de rederiforbundet på nakken, og det liker de selvsagt ikke. Som jeg har sagt mange ganger. Selvsagt er det proteksjonistisk, men på noen områder skal vi være proteksjonistiske. Et av de områdene er når det gjelder å opprette norske lønns- og arbeidsvilkår.

Fri Fagbevegelse: Flertall for å utrede norske lønns- og arbeidsvilkår

Overbevist om at ønske om å gjøre noe ikke stikker dypt.

Selv om snuoperasjonen er bra, er det all grunn til å tro at dette ikke stikker så dypt. I hele perioden de har sittet med makta har de vært imot å gjøre noe. I tillegg har de konsekvent ført en politikk hvor de har innført tiltak som er negativet for arbeidstakerne. De har fjernet retten til at fagforeningene kan saksøke bedriftene når de ser det leies inn folk ulovlig, de har åpnet for at utenlandske arbeidere kan inngå avtale med arbeidsgiveren sin om at de skal jobbe til vilkår under tariff, og de har økt mulighetene til å ansette folk midlertidig. De har også vært sterkt imot å gjøre AML gjeldende på flerbruksfartøy,  og heller ikke vært villig til å gjennomføre de tiltakene fagbevegelsen ba om da vi fikk oljenedturen.

Alt dette vitner om en regjering som overhode ikke har vært interessert i å gjøre noe for å skape et bedre arbeidsliv i de fire årene de har holdt på. Ikke en ting som har betydd noe reelt positivt, nesten bare ting som har satt utviklingen i revers. Så kommer de – et par måneder før valget – og sier de skal være med på en utredning om sjøfolkenes arbeidsforhold og en regulering av bemanningsbransjen. Jeg tror kort og godt ikke på dem. De kommer ikke til å gjøre noe nå foran valget. Skal de gjøre noe må de vente til etter valget.

Vi er ikke sikker på det gjøres noe selv om Frp og Høyre vinner valget

Er vi sikker på at det blir gjort noe om Frp og Høyre vinner valget. Nei, overhode ikke. Med den politikken de har ført de de fire siste årene er det ingen grunn til å tro at de leverer, i alle fall ikke mer enn en slags minimumsløsning.

Om arbeiderpartiet vinner valget er vi sikker på at arbeidstakerrettighetene blir styrket.

Dersom Arbeiderpartiet vinner valget, kan ikke det samme skje da, vil noen spørre. Selvsagt ikke. Det er det to grunner til. Den første er at om Arbeiderpartiet ikke skulle ønske å levere på disse områdene vil vi hå et grunnplan og en fagbevegelse i opprør som hadde presset oss til å gjøre det. Dette i motsetning til Høyre som ville hatt et grunnplan og støttespillere som hadde presset dem til å ikke gjøre noe dersom det var mulig å  komme seg unna.

Det andre er. Det er ikke en ting Jonas har vært så klar på som at arbeidsmarkedet skal reformeres i arbeidstakernes favør. Arbeidsgiverne har fått for mye og si, og useriøse forhold har fått utviklet seg. Derfor skal vi ha AML på flerbruksfartøy, sjøfolkene sin lønn må allmenngjøres, nulltimers kontraktene må forsvinne, loven for midlertidige ansettelser skal bort, det skal ikke være anledning for utenlandske foreninger å inngå avtale om lavere lønn i Norge og mye, mye mer.

Fagbladet 3f: Null timers kontrakter har utviklet seg stort i Storbritania

Fri Fagbevegelse: Anniken Hauglie med forslag om innstramminger i bemanningsbransjen

Fri Fagbevegelse: Flertall for å utrede arbeidsvilkårene for sjøfolk