Fafo: Norge mangler politikk for polske og litauiske arbeidere i Norge

Fafo: Norge mangler politikk for polske og litauiske arbeidere i Norge

Litt skremmende at vi ikke har tatt dette mer på alvor. Fafo finner i en undersøkelse at “vi har en omfattende integreringspolitikk rettet mot innvandrere utenfor EØS-området her i Norge. Men når det gjelder arbeidsinnvandrerne som kom hit etter EU-utvidelsen for 17 år siden, finnes det ingen politikk.De skal klare seg selv. Og vi har i stor grad tatt dem som en selvfølge.
I den grad vi har vært opptatt av dem, har det mest dreid seg om frykten for at de skal undergrave norske arbeids- og lønnsvilkår”.

Det er på tide at vi snakker om den manglende integreringen av arbeidsinnvandrerne, mener forskere.

Kilde: Hvordan har polske og litauiske arbeidere det egentlig i Norge?

Stengt for kommentarer.