Karbon skatt ved grensen kan gi nye handelskriger. 

Karbon skatt ved grensen kan gi nye handelskriger. 

Euroactive skriver at karbonskatt ved grensen kan gi nye handelskriger. Dette er en påstand vi vil høre mer av  etter hvert som den endelige beslutningen om karbonskatt ved grensen (CBAM) nærmer seg. Karbonskatt ved grensen vil bidra til at forurensende bedrifter utenfor EU vil måtte betale avgift for de utslippene varene de selger på det europeiske markedet har medført i produksjonsprosessen. I dag er det kun de land som har egne regimer for CO2 avgifter som har belastet varene de selger med utgifter til CO2 reduksjoner. Andre land selger varer i samme marked uten å ha belastet varene med denne kostnaden. EU har for eksempel det felles kvotesystemet som vi er med i (ETS).  Jeg tror det er svært viktig at EU lykkes i å innføre denne ordningen. Det er vanskelig å avgiftsbelegge egen industri dersom det fører til at den flagger ut for å få solgt varer billigere inn igjen til  EU.   Ordningens mål er å sikre like konkurransevilkår mellom bedrifter som slipper ut CO2 og de bedriftene som tar kostnaden med å redusere dem. Diskusjonen med USA og andre i WTO må en ta, og ordningen bør ikke gå lenger enn det som har vært målet – å gi like vilkår. Tror ikke EU vil gå så langt at de vil utforme ordningen som et rent proteksjonistisk tiltak.

Kilde: The EU carbon tax could create a new era of trade wars – EURACTIV.com

Stengt for kommentarer.