Thomas Piketty: Krisepakken i EU er for liten. EU må gå videre i føderal retning basert på færre land. 

Thomas Piketty: Krisepakken i EU er for liten. EU må gå videre i føderal retning basert på færre land. 

Thomas Piketty beskriver seg selv som en sterk føderalist. Han ønsker nå at Europa skal ta et langt skritt i retning i å styrke fellesøkonomien i EU etter korona. Gjerne ved å la land som Tyskland, Italia, Spania og Frankrike gå i spissen. Dette er land hvor det er klar støtte til økt felles innsats, og disse landene utgjør også 75 prosent av befolkningen i EU. Når EU lager budsjett på rundt 1,5 prosent av unionens BNP så er dette for lavt. Han viser til USA der det føderale nivåets andel av BNP har økt fra under 2 prosent før 1920 til 10 prosent under krisen i 1930 og i dag ligger stabilt på fra mellom 15-20 prosent.  Han gir i stor grad kravet til enstemmighet skyldene for den passive rollen han hevder EU har.

Han snakker også om globaliseringens utfordringer for velferdsstatene, og fordelene de hadde vært om man kunne realiseres velferdsordningene på det europeiske nivå.

Jeg tror Piketty ikke ser mulighetene som ligger i mye av det som skjer i EU idag. Det føderale nivået styrkes ved krisepakken, det etableres mer egen inntekter på EU plan, den sosial pilaren styrker felleskapet innen det sosiale området, arbeidet med felles regler for skattenivå er et steg videre. Og ikke minst er klimaarbeidet med på å styrke felleskapet (European Green Deal viktig). Forsvarssamarbeidet likeså. Og ikke minst er det spennende å se hva som kommer ut av fremtidskonferansen. Blant mye annet – om de kan få gjort noe med de bastante kravene til enstemmighet som er på alt for mange områder.

 

Kilde: Thomas Piketty: “EU: time to move forward, further and stronger, with a small number of countries”

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *