Fellesskolen gjør Norge bedre

Fellesskolen gjør Norge bedre

Jens Stoltenberg selv og hans barn har gått på Steinerskolen, jeg og min kone har valgt at våre barn skal gå i den offentlige fellesskolen. Steinerskolen bidrar til å skape et mangfold i skoletilbudet, fordi de har en alternativ pedagogikk. I Sandefjord har vi også Skagerak International School som også tilbyr et alternativ, og vi har Mo skole og Mokollen skole som begge er kristne friskoler.

I 2007 inngikk Arbeiderpartiet i et forlik med KrF om at det skulle være anledning til å etablere skoler med alternativ pedagogikk, som Steinerskolen eller religiøse skoler. Dette vil vi opprettholde.

Nei til kommersielle skoler

Vi trenger ikke de privatskole-aktørene i som vil starte skoler som investeringsobjekter og for å tjene penger. Og vi trenger ikke de som vil trikse til seg inntekter via utdanningskonsern og eierselskaper. Arbeiderpartiet har akseptert private skoler under privatskoleloven i mange år og de har klart seg uten profitt og uten «triksing».

Les også: Skolen skal få frem det beste i hver enkelt av barna

Høyre og FrP har åpnet for flere kommersielle 

Høyre og FrP utvidet denne loven slik at skoene ikke trenger å et religiøst eller alternativt pedagogisk grunnlag for å få godkjenning. Dette har ført til at flere kommersielle aktører har etablert privatskoler i Norge.

Erfaringer fra andre land viser at når bruken av private skoler øker, øker også de sosiale forskjellene mellom skolene.

Arbeiderpartiet ser det som en grunnleggende verdi at ulike barn går på samme skole og vil si nei til nye, kommersielle privatskoler.

Fellesskolen bidrar til bedre livskvalitet

Sammenlignet med de fleste andre land er Norge preget av små forskjeller og en høy grad av tillit mellom mennesker. Det er bra for livskvaliteten vår, og det er bra for økonomien og verdiskapingen. Fellesskolen bidrar til at det er slik.

Derfor vil vi styrke den offentlige fellesskolen, med vekt på tidlig innsats og bedre oppfølging av den enkelte elev, bl.a. ved hjelp av flere lærere. Vi vil ha flere forsøk og mer innovasjon i fellesskolen. Vi trenger ikke flere private skoler for å gjøre fellesskolen bedre.

«Den skolen som lærte oss at vi var likeverdige på tross av at vi var forskjellige, som ga oss respekt for hverandre midt i det store mangfoldet, må vi fortsette å ta vare på. Den har skapt fortellingen om Norge. Det finnes knapt en sak jeg vil kjempe hardere for enn å forsvare og styrke den skolen.», har Trond Giske sagt og jeg er helt enig. Fellesskolen er grunnlaget for at vi har små forskjeller og at vi har det gode samfunnet vi har.

I fellesskolen møtes barn og unge med ulik bakgrunn, fra ulike samfunnslag, og lærer hverandre å kjenne. Dette gjør også sitt til at alle har interesse av å styrke kvaliteten på fellesskolen. Slik at alle barn sikres lik rett til best mulig utdanning.

Les om skolepolitikken til Arbeiderpartiet 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *