Frp tar til fornuften, men Høyre fortsatt på bærtur.

Frp tar til fornuften, men Høyre fortsatt på bærtur.

Frp fattet på landsmøte et godt vedtak. De vedtok der at de ville støtte Arbeiderpartiet og de andre rødgrønne i forslaget om å utrede kravet om norske lønns- og arbeidsvilkår for sjøfolk på norsk sokkel. Det er gledelig.

Når det gjelder lønns- og arbeidsvilkår så skal politikken være proteksjonistisk

Samtidig er regjeringspartner Høyre helt imot dette. De sier «vi vil ikke stille krav om proteksjonisme på norsk sokkel»

Men det er jo det kampen mot sosial dumping dreier om, det å beskytte norske arbeidsplasser. Og vi har jo et system med allmenngjøring av tariffavtaler som nettopp skal beskytte norske arbeidstakere, men som sjøfolkene aldri har fått glede av. Så akkurat på dette området skal vi drive proteksjonisme. Det betyr ikke at Norges handel med utlandet skal bli proteksjonistisk. Men handelen med arbeidskraft skal være proteksjonistisk. Det må være lov å si: Norsk lønn på norsk sokkel.

Arbeidere aksepterer ikke å bli utkonkurrert av arbeidsinnvandrere

Det at Høyre og andre ikke ser behovet for dette skillet er en av grunnene til Brexit. Dersom Any Rand ideologien skal være så sterk at vi aksepterer at nasjonal arbeidskraft blir utkonkurrert av arbeidsinnvandrere så vil ikke arbeidsfolk akseptere det.

Dette viser Høyre i et nøtteskall. Deres alternativ er at den frie konkurransen skal bestemme lønnsnivået. Da komme folk fra Filipinene med sitt lønnsnivå som vi skal konkurrere med. Selvsagt blir det billiger å drive norsk sokkelen med billig utenlandsk arbeidskraft. Men det er jo ikke det vi vil, Vi vil ha norsk lønns og arbeidsvilkår også for sjøfolk på norsk sokkel.

Lest denne. Sosial dumping skal til livs.

Frp hjelper det ikke å stemme på

Hjelper det så å stemme Frp om en vil ha norske lønns- og arbeidsvilkår. Overhode ikke. De har kun et parti på Stortinget som er villig å regjere sammen med dem og det er Høyre. Men med et Høyre som er helt allergisk mot et slikt forslag hjelper det ikke mye om Frp har tatt til fornuft. Så skal vi sikre sjøfolkene på norsk sokkel norske lønns- og arbeidsvilkår er det bare en ting som monner: Stem på Arbeiderpartiet 11. september.

Les mer om Frp sin støtte til Arbeiderpartiets forslag

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *